Monitoring upraw pod kątem obecności szkodników jest konieczny, aby w porę przeprowadzić zabieg zwalczający. Skutecznym i jednocześnie najtańszym sposobem jest wystawienie żółtych naczyń na polu.

Żółte naczynia umieszcza się na polach od strony nalotu szkodników (lasu, wszelkich innych zadrzewień, krzaków). Rozstawia się je 20 m w głąb pól i regularnie kontroluje na obecność szkodników, najlepiej o zbliżonych godzinach, np. w południe.

Jeśli są zaadoptowane do tego celu naczynia to kilka cm poniżej krawędzi brzegu przewierca się małe otwory (w razie opadów z pojemnika nie przeleje się woda i wraz z nią złapane owady).

Naczynie do ¾ pojemności wypełnia się wodą z niewielką ilością płynu zmniejszającego napięcie powierzchniowe, np. płynu do naczyń, by uniemożliwić złapanym owadom wydostanie się z pułapki.

Żółte naczynie w okresie wczesnej wiosny, kiedy w nocy możliwe są spadki temperatur poniżej 0°C wypełnia się zimowym płynem do spryskiwaczy. Pojemniki kontrolować trzeba co do zawartości płynu zwłaszcza, jeśli wystąpią opady deszczu. W razie konieczności wymieniać płyn zmieszany z wodą, aby przy występujących nocnych przymrozkach woda w pojemniku nie zamarzła.

Jeśli stwierdzi się przekroczenie progu szkodliwości dla danego szkodnika, stosuje się chemiczny zabieg zwalczający. Po jego przeprowadzeniu, żółte naczynia nadal pozostawia się na polu. Jeśli mają spełniać swoje zadanie, trzeba je umieszczać wyżej w łanie tzn. podnosić wraz ze wzrostem roślin oraz dalej kontynuować monitorowane upraw.