Profesor specjalizował się w zagadnieniach z zakresu agronomii, entomologii stosowanej oraz ochrony roślin. Obiektem jego zainteresowań naukowych były biologiczne podstawy ochrony roślin przed szkodnikami, a dokładniej integrowane metody ochrony roślin warzywnych. Na łamach Farmera poruszał zwłaszcza tematy związane z GMO.

Był wykładowcą i profesorem emerytowanym w Instytucie Ogrodnictwa PIB w Skierniewicach. Członkiem Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin i Instytutu Ogrodnictwa. Był również członkiem Komitetu Ochrony Roślin PAN oraz Sekcji Ogrodniczej Komitetu Badań Naukowych, ale też kierownikiem Zakładu Ochrony Roślin IO.

Był też pracownikiem IOR PIB w latach 1954-1964. Założycielem Stacji Terenowej IOR w Turwi, a następnie Pracowni Biocenotycznej IOR. W latach 1962 – 1963 odbył praktykę w Zakładzie Entomologii Uniwersytetu Purdue w Lafayette USA.

Tytuł inżyniera uzyskał w 1952 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Magisterkę „zrobił” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Tytuł profesora nadano mu w 1983 roku.

Profesor był też po ludzku bardzo dobrym człowiekiem, o wysokiej kulturze osobistej.