Od 25.01.br. inicjatorzy petycji dotyczącej zakazu stosowania glifosatu będą mieć dokładnie rok na zebranie przynajmniej 1 mln podpisów popierających inicjatywę. Muszą ją podpisać mieszkańcy co najmniej siedmiu z 28 krajów członkowskich Unii. Dopiero wówczas taka propozycja przez Komisję będzie brana pod uwagę.

Jeśli inicjatorzy tego zgłoszenia spełnią ten warunek będą mogli wezwać KE do zaproponowania krajom członkowskim nowych unijnych przepisów w sprawie glifosatu. Komisja będzie miała trzy miesiące, aby zdecydować, czy poprze zaproponowane przez mieszkańców regulacje, czy je odrzuca. Będzie też musiała odpowiednio uzasadnić decyzję.

Możliwość wprowadzenie zmian prawnych w UE wg. tzw. inicjatywy obywatelskiej została powołana została na mocy Traktatu Lizbońskiego i wprowadzona od 2012 roku.

Spór o szkodliwość glifosatu toczy się w Unii już kilka lat. W lipcu 2016 roku wygasała dotychczasowa licencja na jego stosowanie w krajach Unii. Komisja przedłużyła możliwość stosowania glifosatu okres 1,5 roku tj. do końca 2017 roku

Europejska Agencja ds. Substancji Chemicznych (ECHA)w przeciągu kilku miesięcy ma wydać opinię dotyczącą rakotwórczości. Opinie naukowe dotyczące glifosatu były podzielone. Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oceniał herbicyd za bezpieczny dla ludzi, z kolei należąca do WHO Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) stwierdziła, że środek jest prawdopodobnie rakotwórczy.