Operacja Silver Axe, prowadzona jest pod patronatem EUROPOLU - Europejskiego Urzędu Policji (European Union’s law enforcement agency). Akcja ta jest odpowiedzią na rosnące zagrożenie związane z nielegalnymi środkami ochrony roślin.  Zakończona z sukcesem akcja dowiodła gotowość do podejmowania międzynarodowej współpracy na rzecz zwalczania nielegalnych środków ochrony roślin- informuje PIORIN. Jak podaje dalej około 10 proc. wszystkich środków ochrony roślin stosowanych w całej Europie jest uznawane za nielegalne (dane EUROPOLU). Produkty te nie zostały poddane żadnej kontroli, a ich stosowanie może mieć znaczący wpływ na zdrowie ludzi, bezpieczeństwo żywności i środowisko. Fitotoksyczność środka, niska lub niewystarczająca skuteczność produktu prowadzi ponadto do strat finansowych rolników. Obrót nielegalnymi środkami ochrony roślin ma w zdecydowanej większości transgraniczny charakter, w który zaangażowane są podmioty działające na rynkach różnych krajów, stąd skuteczność w walce z nielegalnymi środkami wymaga sprawnej współpracy międzynarodowej.

Wzmożone kontrole środków ochrony roślin w ramach Silver Axe II były przeprowadzane równolegle w 15 państwach europejskich, w szczególności na przejściach granicznych, w składach celnych, ale także wewnątrz kraju. Zatrzymane przesyłki środków ochrony roślin były poddawane wspólnej weryfikacji zaangażowanych służb i producentów środków ochrony roślin, celem zapobiegania wprowadzaniu do obrotu nielegalnych produktów. Przeprowadzona akcja była drugą tego rodzaju operacją. Pierwszą, 12 – dniową, przeprowadzono w 2015 roku, w siedmiu państwach unijnych (Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Słowenii, Hiszpanii i Holandii) i w jej wyniku organy ścigania zatrzymały 190 ton podrobionych środków ochrony roślin. O wynikach tegorocznej akcji, z pewnością będziemy Państwa informować.