Od 2012 r. sprzedaż środków zawierających glifosat spada o 37 proc. rocznie. Nadal jest to jednak substancja czynna najczęściej stosowana.

W 2016 r. w Niemczech zużyto 32 255 ton substancji czynnych w środkach ochrony roślin, z tego około 2522 ton było dopuszczone również do stosowania w uprawach ekologicznych. W porównaniu z 2015 r. zużycie substancji czynnych spadło o 6 proc.

W Niemczech w 2016 r. do stosowania dopuszczono 753 środki ochrony roślin zawierające 270 różnych substancji czynnych. Dwa lata wcześniej środków tych było 776, a substancji czynnych 276.