Już od wschodów w rzepaku obserwuje się różnice rozwojowe roślin. Także obecnie, w obrębie jednej plantacji rzepaki są nierówne. Część ma pąki kwiatowe, część rozpoczęła kwitnienie, inne są w pełni kwitnienia. W takich warunkach szczególnie trzeba zwrócić uwagę na dobór preparatu wykorzystywanego do zwalczania szkodników.

W momencie, kiedy w rzepaku pojawiają się kwiaty nie stosuje się chloropyrifosu (grupa fosforoorganicznych). Jest to substancja czynna, silnie toksyczna dla zapylaczy i dlatego powinna być aplikowana do 3 dni przed kwitnieniem rzepaku, w fazie zwartego pąka. Jeśli na plantacji są pośpiechy, rzepak rozpoczyna kwitnienie, nie sięgamy po preparaty na bazie chloropyrifosu.

W tej chwili, w temperaturach poniżej 20°C z powodzeniem można stosować pyretriody. Przy czym będą one skuteczne pod warunkiem, że w danej lokalizacji nie obserwuje się odporności na preparaty z tej grupy.

– W chłodniejszych temperaturach, jakie mamy obecnie, pyretroidy utrzymają swoje działanie do ok. 10 dni. Gdyby sięgnąć po preparaty z tej grupy, w wyższych temperaturach i przy występującym słońcu, ich czas działania skróciłby się do 2- 3 dni. Najlepiej wybrać preparaty, które oprócz słodyszka zwalczają także chowacza podobnika, bowiem w tej chwili obserwujemy występowanie obu szkodników – powiedział w rozmowie z redakcją prof. dr. hab. Marek Mrówczyński, kierownik Zakładu Entomologii Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.

Spośród pyretriodów można zastosować np. na tau-fluwalinat, bowiem słodyszek jest słabo odporny na tę substancję, ponadto niszczy ona także chowacze.

Zastosować można także neonikotynoidy. Zalecaną substancją czynną jest acetamipryd, którą stosuje się do początku kwitnienia rzepaku. Plantacje prawidłowo utrzymane, bez wymarznięć, w większości znajdują się właśnie w tej fazie rozwojowej. Na acetamiprydzie oparte są preparaty: Acetamip 20 SP, Acetamipryd 20 SP, Mospilan 20 SP, Stark 20 SP.

Wykorzystać można także mieszaninę substancji z grupy neonikotynoidów z pyretroidem, czyli tiachlopryd razem z deltametryną, które występują w preparacie Proteus 110 OD. Insektycyd oprócz słodyszka rzepakowego niszczy także szkodniki łuszczynowe i zgodnie z etykietą może być stosowany w różnych fazach rozwojowych rzepaku.

Wykorzystując preparaty do oprysku, należy wziąć pod uwagę ochronę zapylaczy, a zabiegi przeprowadzać wieczorem, po oblocie pszczół.

Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Rozmawiaj w temacie: chowacze, słodyszek i...