Bardzo dużo mówi się o konieczności stosowania kwalifikowanego materiału siewnego - i to nie podlega dyskusji. Kwalifikowany materiał siewny, to przede wszystkim ziarno wolne od chorób, o większej zdolności i energii kiełkowania. Aby wykorzystać jego potencjał plonotwórczy powinniśmy go dodatkowo zabezpieczyć zaprawą nasienną przeciwko chorobom grzybowym. Zwłaszcza przy obecnym przesunięciu terminu siewu nie możemy pozwolić sobie na błędy, które przełożą się na zmniejszenie plonowania i zasobność naszego portfela po żniwach. 

Zabiegi ochrony roślin przeciwko chorobom grzybowym są często pomijane, wobec czego jedynym sposobem walki z nimi jest zastosowanie dobrze dobranych zapraw. Na rynku dostępny jest szereg zapraw nasienych, nierzadko zarejestrowanych do zwalczania chorób grzybowych w kilku gatunkach. Wiele grzybów zagnieżdża się pod okrywą nasienną lub w zarodku, co uniemożliwia późniejsze ich zwalczanie środkami ochrony roślin wobec czego walkę z nimi prowadzimy przed wysiewem ziarniaków do gleby.

Najczęściej spotykane choroby grzybowe zbóż jarych oraz przykładowe zaprawy nasienne zarejestrowane dla poszczególnych gatunków.

Pszenica jara

Choroby: śnieć cuchnąca, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septoriaoza plew, fuzarioza kłosów

Przykładowe zaprawy nasienne: Baytan Universal 094 FS, Funaben Plus 02 WS, Omnix 025 FS, Premis 025 FS, Raxil 060 FS

Pszenżyto jare

Choroby: brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Przykładowe zaprawy nasienne: Funaben Plus 02 FS, Maredo 400 FS, Sarfun T 65 DS

Owies

Choroby: rdza owsa, mączniak prawdziwy, fuzarioza wiech

Przykładowe zaprawy nasienne: Dithane NeoTec 75 WG, Funaben Plus 02 WS, Mac-Mankozeb 75% WG, Premis 025 FS

Jęczmień jary

Choroby: głownia pyląca, plamistość siatkowa, rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy, fuzarioza kłosów

Przykładowe zaprawy nasienne: Baytan Universal 094 FS, Funaben Plus 02 WS, Maxim Star 025 FS, Orius Combi 050 FS

Obecnie prowadzone przez producentów środków ochrony roślin są badania mające na celu wydłużenie czasu działania zapraw. Gdyby udało się to osiągnąć zabiegi fungicydami ograniczone byłyby do minimum, najlepiej poprzez stosowanie samych zapraw.