Safen Compact 160 SC zawiera te same substancje czynne (fenmedifam, desmedifam), co Safen Compact 160 EC, ale już ilość chwastów wrażliwych na ten środek jest mniejsza.

Chwasty wrażliwe to np.: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, tasznik pospolity, tobołki polne, chwasty średnio wrażliwe np.: fiołek polny, chwasty odporne np.: maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowaty, samosiewy rzepaku.

Środek pobierany jest przez liście chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się w fazie do 2-4 liści. W uprawach buraka cukrowego i pastewnego w zależności od możliwości technologicznych gospodarstwa i przebiegu pogody zalecane są następujące warianty stosowania środka w systemie powschodowego zwalczania chwastów:

1. Niezależnie od fazy rozwojowej buraka; chwasty w fazie liścieni
- pierwszy zabieg : Safen Compact 160 SC - zalecana dawka: 2 l/ha,
- drugi zabieg : Safen Compact 160 SC - zalecana dawka: 2 l/ha,
- trzeci zabieg: Safen Compact 160 SC - zalecana dawka: 2 l/ha
Odstęp pomiędzy zabiegami: 5-10 dni.

2. Od fazy 2 liści właściwych buraka; chwasty w fazie 2 liści
- pierwszy zabieg : Safen Compact 160 SC - zalecana dawka: 3 l/ha,
- drugi zabieg : Safen Compact 160 SC - zalecana dawka: l/ha,
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

3. W fazie 4 liści właściwych buraka; chwasty w fazie 2 liści lub w późniejszej fazie rozwojowej, tylko w przypadku niemożności wykonania zabiegu w dawkach dzielonych. Zabieg taki nie zabezpiecza plantacji przed powtórnym zachwaszczeniem. Zalecana dawka: 6 l/ha.