Współpraca obu firm nad tym projektem rozpoczęła się już w 2001 r., od wyselekcjonowania roślin buraka posiadających naturalną mutację enzymu uczestniczącego w biosyntezie aminokwasów. Wyselekcjonowane rośliny włączono do programów hodowlanych, dzięki czemu uzyskano odmiany tolerancyjne wobec herbicydów blokujących ten enzym u roślin nie posiadających takiej mutacji. Odmiany wyhodowane tą metodą nie są odmianami genetycznie modyfikowanymi.

Dzięki tej technologii, po raz pierwszy od wielu lat możliwe będzie wprowadzenie nowych substancji aktywnych służących regulacji zachwaszczenia w uprawie buraka cukrowego. Jak informuje Bayer, nowa technologia będzie dostępna dla rolników w ciągu kilku lat.

Wśród substancji aktywnych polegających na inhibicji ALS są m. in. pochodne sulfonylomocznika, takie jak: amidosulfuron, chlorosulfuron, tifensulfuron metylu, jodosulfuron metylosodowy, stosowane w uprawie zbóż do zwalczania chwastów dwu- i jednoliściennych. Możliwość zastosowania herbicydów o tak szerokim spektrum działania w uprawie buraka cukrowego jest dużym ułatwieniem agrotechnicznym.

Wykształcenie naturalnej tolerancji wobec tego typu herbicydów u roślin buraka nie jest zjawiskiem wyjątkowym. Inhibicja ALS jest jednym z mechanizmów najczęściej przełamywanych przez rośliny,o czym pisaliśmy szerzej w artykule "Problematyczne chwasty".