Aplikacja xarvio Scouting rozpoznaje choroby, szkodniki w żółtych pułapkach, chwasty, oraz poziom azotu w roślinach i poziom uszkodzenia liści, a xarvio Field Manager udziela wskazówek dotyczących terminu i właściwego dawkowania ŚOR. Korzystanie z aplikacji jest bardzo proste - należy  zrobić zdjęcie chwastu lub szkodnika w żółtym naczyniu,  i przesłać je do systemu. Po chwili otrzymujemy informacje zwrotną, na temat stanu plantacji, ze wskazaniem agrofagów rozpoznanych na polu oraz udzieleniem wskazówek dotyczących terminów i właściwego dawkowania środków ochrony roślin.