Jak podaje firma Bayer –organizacja ratingowa „Carbon Disclosure Project” po raz kolejny sklasyfikowała Bayer wśród czołowych międzynarodowych firm w kategoriach działań na rzecz klimatu i gospodarki wodnej, przyznając najwyższą ocenę „AA”.
– W ciągu ostatniego roku poczyniliśmy kolejne postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju, który stanowi podstawę strategii Grupy – mówi Werner Baumann, prezes Bayer AG i dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju.

Tegoroczne działania:

W ostatnich dwunastu miesiącach Bayer poczynił istotne postępy w dziedzinie zrównowa-żonego rozwoju. Oto kilka przykładów:

- Inicjatywa Science Based Targets potwierdziła, że Bayer czyni adekwatne wysiłki, aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5°C, zgodnie z wymogami Porozumienia Paryskiego. W tym celu do 2029 roku firma zredukuje emisje o 42 proc. w porównaniu z rokiem 2019. Jeszcze w tym roku Bayer zmienił dostawców energii elektrycznej w Hiszpanii i Meksyku, przestawiając się na zieloną energię.

- Na początku tego roku Bayer jako pierwsza firma w Stanach Zjednoczonych i Brazylii opracował przejrzyste, oparte na nauce i współpracy podejście do rozwoju rynku emisji dwutlenku węgla dla rolników. Oznacza to, że rolnicy mogą uzyskać dodatkowe dochody w zamian za wprowadzenie określonych praktyk przyjaznych dla klimatu.

- Po raz pierwszy w sektorze rolnym Bayer dysponuje zewnętrznym modelem, za pomocą którego można zmierzyć wpływ dowolnego środka ochrony roślin na środowisko naturalne we wszystkich uprawach na całym świecie. Bayer dokonał już przeglądu całej swojej oferty i globalnych zastosowań.

- Od 2021 roku 20 proc. celów ilościowych całej Grupy, w tym cele w zakresie ochrony klimatu, będzie brane pod uwagę przy ustalaniu długoterminowego wynagro¬dzenia zmiennego zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla. Zrównowa¬żony rozwój jest już stałym składnikiem zmiennego wynagrodzenia rocznego wszystkich pracowników.

- Powołana w tym roku zewnętrzna Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju rozpoczęła już pracę.

- Oprócz działań na rzecz klimatu, strategia zrównoważonego rozwoju Bayer ma na celu poprawę jakości życia ludzi. W tym roku zpaowiada firma uruchomienia kilku programów „Better Farms, Better Lives”, „The Challenge Initiative”.