Podczas wtorkowej konferencji prasowej BASF Agricultural Solutions podsumował rok 2020 i przedstawił nowości na sezon 2021. Wśród nich pojawiły się nowe zestawy fungicydowe. Więcej na ten temat:

Podczas spotkania Jarosław Komar – Crop Manager odpowiedzialny za warzywa, buraki i ziemniaki  przedstawił dwie nowości w segemcie upraw okopowych. Nie są to najnowsze rejestracje produktowe, jednak w nadchodzącym sezonie te produkty będą wysoko pozycjonowane.

 Tanaris na lukę w ochronie herbicydowej

 Po wycofaniu desmedifamu (a wkrótce także prawdopodobnie fenmedifamu), wiele programów herbicydowych w buraku cukrowym musi zostać zmodyfikowanych. W mniejsce tego pożądane są nowe rozwiązania i kompleksowe propozycje,  które muszą wypełnić tę lukę. Jednym z takich produktów jest herbicyd Tanaris. Zawiera on dwie substancje czynne: dimetanamid-P oraz chinomerak.

Dimentanamid to susbtancja z grupy chloroacetamidów. Zwalcza chwasty dwuliścienne oraz jednoliścienne. Składnik pobierany jest przez nadziemne i podziemne części roślin: hypokotyl (dwuliścienne), koleoptyl (jednoliścienne). Działa poprzez hamowanie biosyntezy białek ,lipidów oraz giberelin. Chinomerak natomiast to substancja z grupy regulatorów wzrostu. Zwalcza chwasty dwuliścienne. Pobierany jest głównie przez korzenie kiełkujących chwastów w mniejszym stopniu przez liście. Kumulowany jest w stożkach wzrostu pędów i korzeni. Hamuje pobieranie CO2. Solo wykazuje dobrą skuteczność przeciwko: przytulii czepnej, gwiazdnicy pospolitej, przetacznika perskiego, jasnoty purpurowej, bodziszkowi drobnemu, chwastnicy jednostronnej, wiechlinie rocznej.

W zależności od rodzaju przewidywanego zachwaszczenia opracowano kilka wariantów, w których Tanaris jest komponentem kompleksowego odchwaszczania buraka.

Wariant 1. Bez fenmedifamu

 

Wariant 2. Zakłada wykorzystanie fenmedifamu

Źródło: BASF
Źródło: BASF

 Przykład z praktyki
Na konferencji prasowej przytoczono także sprawdzony na Opolszczyźnie w warunkach produkcyjnych program ochrony z udziałem herbicydu Tanaris.

Ochrona ziemniaka przez rizoktoniozą

Kolejnym stosunkowo nowym produktem jest Allstar. Zaprawa ta oparta jest na znanej głównie z produktów zbożowych substancji czynnej fluksapyroksad (Xemium). Jest to związek z grupy karboksyamidów (SDHI). FUNGICYD jest w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny (SC), o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed rizoktoniozą ziemniaka. Środek może być stosowany do ochrony wszystkich odmian ziemniaka, również wczesnych, w tym uprawianych na sadzeniaki. Środek przeznaczony jest do stosowania w formie opryskiwania pasowego gleby w trakcie wysadzania bulw, używając zamontowanych na sadzarce urządzeń wyposażonych w dwie dysze opryskujące. Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Środki produkcji znajdziesz na gieldarolna.pl.