Talius 200 EC jest najnowszym fungicydem do stosowania zapobiegawczego w zwalczaniu mączniaka prawdziwego zbóż w uprawie pszenicy ozimej i jęczmienia jarego. Zwalcza też plamistość siatkową w uprawie jęczmienia jarego.

Preparat zwiera nową substancje czynną - proquinazid (z grupy quinozolin) - 200 g/l. Zapobiega ona rozwojowi mączniaka prawdziwego zbóż poprzez zahamowanie kiełkowania zarodników grzyba. Substancja ta zapewnia ochronę przed mączniakiem do 8 tygodni od zabiegu. Talius jest jedynym fungicydem na rynku, który indukuje także naturalną odporność roślin. Silnie ogranicza także plamistości liści jęczmienia wywołane przez nadwrażliwość roślin. Preparat ma formę płynu do sporządzania emulsji wodnej i działa kontaktowo.

Talius stosuje się zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób w pszenicy od fazy pełnia krzewienia (stadium 25) do fazy pełni kwitnienia (stadium 65), a w jęczmieniu od fazy pełni krzewienia do końca fazy strzelania w źdźbło (stadium 39). Na hektar stosuje się 0,15-0,25 litra fungicydu w 200-400 litrach wody. Wyższą z zalecanych dawek należy stosować w wypadku większego nasilenia chorob. Preparat należy stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych i nie więcej niż dwa razy w sezonie wegetacyjnym. W kompleksowej ochronie pszenicy ozimej zalecany jest do stosowania przede wszystkim w pierwszym zabiegu (termin pierwszy - T1).

Escudo Forte 375 CS jest najnowszym fungicydem o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi. Ma postać zawiesiny kapsuł do rozcieńczania wodą. Zawiera dwie substancje aktywne: flusilazol (związek z grupy triazoli) - 250 g i karbendazym (związek z grupy beznzimidazoli) - 125 g/l.

W uprawie pszenicy ozimej Escudo zwalcza łamliwość źdźbła, rdzę brunatną, septoriozę liści i plew, zgorzel podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego zbóż i fuzariozę kłosów, pszenicy jarej - mączniaka prawdziwego zbóż i brunatną plamistość liści, pszenżycie ozimym - łamliwość źdźbła, fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła, septoriozę liści i plew, mączniaka prawdziwego zbóż, fuzariozę kłosów, rdzę brunatną, pszenżycie jarym - mączniaka prawdziwego zbóż, jęczmieniu ozimym - łamliwość źdźbła, zgorzel podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego zbóż, fuzariozę kłosów, rynchosporiozę i rdzę karłową, jęczmieniu jarym - mączniaka prawdziwego zbóż i rdze karłową, życie - łamliwość źdźbła, fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła, septoriozę, mączniaka prawdziwego zbóż, fuzariozę kłosów, rdzę brunatną i rynchosporiozę. Na hektar stosuje się 0,8 l preparatu w 200-400 l wody.

Escudo należy stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób: w uprawie pszenicy, pszenżyta i życie: od początku fazy strzelania w źdźbło (stadium 31) do końca fazy kłoszenia (stadium 59), jęczmienia: od końca fazy krzewienia (stadium 29) do końca fazy kłoszenia (stadium 59). W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób pszenicy i pszenżyta zalecany termin opryskiwania można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna (stadium 70). W kompleksowej ochronie pszenicy ozimej fungicyd zalecany jest do stosowania w drugim zabiegu (termin drugi - T2). Preparatu nie wolno stosować na rośliny mokre lub pokryte rosą. Opady występujące wcześniej niż w 2 godziny po zabiegu mogą obniżyć jego skuteczność. Karencja preparatu wynosi 35 dni.

Źródło: "Farmer" 05/2005