Proman jako substancję czynną zawiera metobromuron - związek z grupy fenylomocznika. Przeznaczony jest do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i niektórych chwastów jednoliściennych w uprawie ziemniaka.

Zalecana dawka wynosi 3 - 4 l/ha, a maksymalna 4 l/ha. Środek należy stosować przed wzejściem ziemniaka, po ich obredleniu i zabronowaniu, na świeżo wzruszoną, wilgotną glebę (BBCH 00-09).

Chwastami wrażliwymi są: dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, owies głuchy, poziewnik szorstki, przetacznik perski, rdest kolankowy, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, szczyr roczny (na dawkę 4 l/ha), tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.

Jak informuje przedstawiciel Belchim, rejestracja tego herbicydu jest bardzo istotna, szczególnie biorąc pod uwagę niepewną przyszłość środków zawierających linuron (prawdopodobieństwo negatywnej decyzji Unii Europejskiej w połowie następnego roku).