W lipcu br. doszło do zmian w zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. Nowym przewodniczącym zarządu został Cezary Urban, dyrektor działu Agricultural Solution BASF, który wcześniej był członkiem zarządu.

Nową osobą we władzach PSOR jest Dariusz Sip, prezes zarządu Syngenta Polska, który został powołany na członka zarządu. Jak informuje Stowarzyszenie, Sip z firmą Syngenta związany jest od 15 lat i od tego czasu piastował wiele funkcji komercyjnych, technicznych i kierowniczych w działach sprzedaży, rejestracji i wsparcia technicznego. Od stycznia 2020 roku pełnił funkcję dyrektora Działu Nasiennego w Europie Środkowej, od września objął stanowisko prezesa zarządy Syngenta Polska.

Poniżej przedstawiamy aktualny zarząd Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, który jest powoływany na dwuletnią kadencję. Zarząd to organ wykonawczy Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą pracą i reprezentuje je na zewnątrz:

  • Cezary Urban – Przewodniczący Zarządu
  • Antoine Bernet – Członek Zarządu
  • Moshe Fish – Członek Zarządu
  • Dariusz Sip – Członek Zarządu

W poprzedniej kadencji funkcję przewodniczącego piastował Marek Łuczak, ówczesny prezes Syngenty. W skład zarządu wchodzili: Antoine Bernet, Moshe Fish i właśnie Cezary Urban.

Przypominamy, że Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) skupia producentów i importerów środków ochrony roślin. Stowarzyszenie realizuje zadania i projekty informacyjno-edukacyjne adresowane do użytkowników środków ochrony roślin. Projekty PSOR, podejmowane w imieniu producentów środków ochrony roślin dotyczą bezpieczeństwa użytkownika środków ochrony roślin przed, w trakcie i po ich stosowaniu a także odpowiedzialnego postępowania z opakowaniami po tych środkach.