Decyzja ministra rolnictwa będzie musiał jednak wymagała konsultacji z ministrami zdrowia i środowiska oraz pozytywnej opinii Komisji Europejskiej. Dzięki temu możliwa będzie skuteczniejsza kontrola dopuszczenia do obrotu środków ochrony roślin, które mogą zagrażać zdrowiu ludzi, zwierząt oraz wodom gruntowym i środowisku.

W nowelizowanej ustawie znalazły się przepisy zwiększające bezpieczeństwo fitosanitarne produktów roślinnych; np. zasady wydawania paszportów dla roślin i produktów roślinnych. Doprecyzowano również zasady obsługi fitosanitarnej roślin eksportowanych.

Źródło: Senat