- Oczekiwania rolników rosną np. jeśli chodzi o elastyczność stosowania produktów bez względu na czas i pogodę, czy możliwość ich wykorzystania w kilku uprawach. Daje im to łatwość zarządzania aktywami w obrębie gospodarstwa. Liczą się także łatwo rozpuszczalne formulacje, których dawki są proste do zastosowania. Wzrasta też chęć „mieszania”, dyktowana często redukcją kosztów lub szukaniem rozwiązań dostosowanych do konkretnych sytuacji. W BASF stale obserwujemy te oczekiwania i staramy się na nie odpowiadać właśnie poprzez wprowadzanie nowych produktów do naszego portfolio – powiedział Cezary Urban, Dyrektor Działu Środków Ochrony Roślin BASF Polska. Prezentację nowości produktowych rozpoczęto od nowego retardanta.

Medax Max jest następcą popularnego regulatora wzrostu Medax Top. Zawiera dwie substancje czynne – proheksadion wapnia oraz trineksapak etylu, wspomagane dodatkiem siarczanu amonu. Obie substancje działają jako inhibitory biosyntezy giberelin. Środek przeznaczony jest do redukcji wzrostu i zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, żyta, pszenicy jarej, jęczmienia jarego oraz owsa.

Priaxor jest dwu składnikowym (piraklostrobina - 150 g/l i fluksapyroksad - 75 g/l fungicydem, w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej o działaniu układowym i translaminarnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami grzybowymi w: pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym i ozimym, pszenżycie ozimym oraz w życie ozimym.

Delan Pro to następca Delanem 700WG. Jest środkiem grzybobójczym o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni. Zawiera dwie substancje czynne - ditianon (związek z grupy antrachinonów) - 125 g/l, oraz fosfonian dipotasu (związek z grupy fosfonianów) - 561 g/l.
W wieloletnich badaniach prowadzonych w całej Europie zaobserwowano zwiększenie skuteczności w zwalczaniu parcha jabłoni o średnio 7% zarówno na liściach i owocach w porównaniu do zabiegów wykonanych Delanem 700WG w najwyższej dopuszczonej do stosowania dawce.

Vizura jest natomiast środkiem spowalniającym proces przekształcania jonów amonowych w azotany w gnojowicy. Uniemożliwia to wymywanie azotu z gleby. Stabilizacja azotu jest szczególnie skuteczna, gdy gnojowica jest stosowana przed siewem. Rośliny mogą wówczas wykorzystywać dostępny azot przez kilka tygodni po aplikacji, gdy zapotrzebowanie na niego jest największe.