Moddus Start 250 DC jest regulatorem wzrostu, zawierającym jako substancję czynną trineksapak etylu. Przeznaczony jest do stosowania w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym i jarym, życie ozimym i jarym, oraz pszenżycie ozimym uprawianych w technologiach intensywnych. Optymalna faza dla jego stosowania to BBCH 29-30 – koniec krzewienia, początek strzelania w źdźbło. Środek polecany jest szczególnie w intensywnie prowadzonej pszenicy ozimej w technologii dwuzabiegowej z preparatem Moddus 250 EC stosowanym pod koniec strzelania roślin w źdźbło – do fazy liścia flagowego BBCH 39. Stosowanie środka:

Pszenica ozima – maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha. Termin stosowania: od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 25 – 39). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Jęczmień ozimy i jary – maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Termin stosowania: od końca fazy krzewienia do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (widoczne pierwsze ości) (BBCH 29 – 49). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Pszenżyto ozime – maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. Termin stosowania: od fazy krzewienia do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (widoczne pierwsze ości) (BBCH 25– 49). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Żyto ozime i jare – maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. Termin stosowania: od fazy krzewienia do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (widoczne pierwsze ości) (BBCH 25– 49). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Elumis Forte Pack to nowy produkt firmy Syngenta przeznaczony do zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy,  w fazie od 2. do 4. liścia kukurydzy w dawce 2 l/ha. Jednym zabiegiem można zwalczyć zarówno chwasty jedno-, jaki i dwuliścienne.

Seguris Opti Pack to połączenie dwóch znanych środków grzybobójczych: Seguris 215 SC i Olympus 480 SC. Można je stosować łącznie w pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym w dawce 0,8l/ha + 1,2 l/ha. Zwalczają bardzo szerokie spektrum chorób grzybowych. Zastosowanie na rośliny 4 substancji czynnych: 100 g/ha izopirazamu + 72 g/ha epoksykonazolu i 96 g/ha azoksystrobiny + 480 g/ha chlorotalonilu skutkuje szczególnie efektywną ich ochroną przed rdzami: brunatną, żółtą i jęczmienia, oraz septoriozą plew.

Zapowiedziano też pojawienie się na rynku środka chwastobójczego Axial One 50 EC.  Jest on herbicydem nalistnym, przeznaczonym do stosowania w zbożach, z wyłączeniem upraw owsa. Zawiera dwie substancje czynne o różnym mechanizmie  działania –  pinoksaden i florasulam. Środek zwalcza nie tylko takie chwasty jednoliścienne jak: miotła zbożowa, wyczyniec polny, owies głuchy czy chwastnica jednostronna, ale również dwuliścienne a wśród nich poziewnik szorstki, komosę białą, rumianek polny, rdest szczawiolistny, przytulię czepną, mak polny. Preparat może być wykorzystywany do tworzenia mieszanin zbiornikowych z herbicydami zawierającymi substancje czynne typu hormonów, takimi jak np. MCPA, MCPB, 2,4-D, dikamba.