Preparat przeznaczony jest do stosowania z herbicydami doglebowymi (takimi jak np. chlomazon, metazachlor, linuron, diflufenikan, pendimetalina) w uprawach ozimych i jarych.

Adiuwant ten zapobiega znoszeniu cieczy użytkowej podczas wykonywania oprysków, poprawia osadzanie i przyleganie cieczy użytkowej do powierzchni gleby, zwiększa adsorpcję (wiązanie się) substancji aktywnych z cząsteczkami gleby, przez co poprawia skuteczność zwalczania chwastów oraz zwiększa bezpieczeństwo roślin uprawnych (zmniejsza ryzyko fitotoksyczności).

Zalecana dawka waha się od 0,2 do 0,4 l/ha. Najpóźniejsza data zabiegu powinna być zgodna z zaleceniami dla używanych środków ochrony roślin oraz z uwzględnieniem wskazówek stosowania.