• Profesor Roman Kierzek zastąpi na stanowisku dyrektora prof. Marka Mrówczyńskiego.
  • Profesor Marek Mrówczyński wkrótce kończy 70 lat i  po 45 latach pracy w IOR-PIB przechodzi na zasłużoną emeryturę.

Nowy Dyrektor IOR-PIB od 4 lat jest Zastępcą Dyrektora ds. Naukowo - Badawczych, natomiast wcześniej był przez 10 lat Kierownikiem Zakładu Herbologii i Techniki Ochrony Roślin. Profesor należy do grona najlepszych herbologów w Polsce i aktualnie zajmuje się opracowywaniem integrowanych metod regulacji zachwaszczenia w uprawach rolniczych.

Profesor Roman Kierzek zastąpił na tym stanowisku profesora dr. hab. Marka Mrówczyńskiego, który był dyrektorem IOR-PIB od 22 listopada 2018 r. do 27 września 2021 r. oraz w latach 2007 - 2012.

Profesor Marek Mrówczyński 5 grudnia 2021 r. kończy 70 lat i przechodzi na zasłużoną emeryturę, po 45 latach pracy w IOR-PIB. Przez cały okres współpracował z COBORU, gdzie jest Przewodniczący Komisji ds. Rejestr Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych, również jest członkiem Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO i zastępcą przewodniczącego Wielkopolskiego PDO. Od 15 lat jest członkiem Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Współpracuje ze wszystkimi organizacjami producentów roślin rolniczych, również z ODR, a także PIORiN oraz posiada szerokie kontakty z praktyką rolniczą w całej Polsce.

Profesor Marek Mrówczyński zajmuje się głównie Integrowaną ochroną roślin i jest autorem ponad 3000 publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym atlasów, książek, metodyk i poradników ochrony roślin. Od wielu lat profesor współpracuje z miesięcznikiem Farmer oraz portalem internetowym farmer.pl.