Na mocy zezwolenia MRiRW Nr R - 36 /2019 z dnia 12.02.2019 zarejestrowano nowy fungicyd do ochrony warzyw - Dagonis. Zawiera 2 substancje czynne: fluksapyroksad (Xemium) oraz difenokonazol. Dagonis jest produktem przeznaczonym głównie do zwalczania mączniaka prawdziwego i alternariozy w wielu gatunkach warzyw. Może być stosowany m. in. w uprawie pomidora, marchwi, pietruszki korzeniowej, kapustnych, kalafiora oraz w truskawce. Jest w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC) o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. W zależności od gatunku uprawnego, zwalczanego patogena czy technologii uprawy można go stosować w szerokim zakresie dawek od 0,6 l/ha do 2,0 l/ha.

Portofiolio do ochrony buraka cukrowego rozszerzone zostało o nowy herbicyd – Tanaris. Zawiera on dwie substancje czynne: chinomerak i dimetanamid P. Tanaris to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo i nalistnie, w formie zawiesino-emulsji (SE). Środek ten jest pobierany przez korzenie i liście chwastów. Objawami jego działania jest brak kiełkujących chwastów na polu lub silnie ograniczony wzrost i rozwój siewek co prowadzi do stopniowego ich zamierania. Stosuje się go przed wschodami chwastów lub po ich wschodach, ale do fazy dwóch liści właściwych chwastów. Jednak najlepszy efekt zwalczania chwastów uzyskuje się stosując Tanaris przed wschodami chwastów. Rejestracja miała miejsce na mocy zezwolenia MRiRW nr R- 60/2018 wu z dnia 11.12.2018 r.