Tazer 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych.

Preparat można stosować w pszenicy ozimej, w celu jej ochrony przed mączniakiem prawdziwym zbóż i traw, brunatną plamistością liści, rdzą brunatną pszenicy, septoriozą paskowaną liści, septoriozą plew, fuzariozą kłosów. Jęczmień ozimy oraz jary ochroni przed mączniakiem prawdziwym zbóż i traw, plamistością siatkową jęczmienia, rynchosporiozą zbóż, rdzą karłową jęczmienia, fuzariozą kłosów, czernią zbóż.

W tym przypadku zbóż maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 1,0 l/ha. Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69)w przypadku pszenicy oraz do końca fazy kłoszenia w przypadku jęczmienia jarego i ozimego (BBCH 31-59). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 . W zależności od presji chorób i warunków należy wykonać 1-2 zabiegi w odstępach co 14 - 28 dni (pszenica) lub 12-21 dni (jęczmień). W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew zalecany termin zabiegu można wydłużyć do fazy dojrzałości mlecznej ziarna.

W rzepaku ozimym Tazer 250 SC można stosować przeciwko czerni krzyżowych, szarej pleśni, suchej zgnilizny kapustnych, zgnilizny twardzikowej. Maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 1,0 l/ha. Środek należy stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do późniejszych faz kwitnienia (BBCH 66-69).Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Preparat ten będzie można także wykorzystać w kukurydzy chroniąc ją przed żółtą plamistością liści kukurydzy oraz drobną plamistością liści kukurydzy. Maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 1,0 l/ha. Środek należy stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy 9 kolanek do końca fazy dojrzałości fizjologicznej ziarniaków, gdy widoczne punkty u podstawy ziarniaka zawierają około 60 proc. suchej masy (BBCH 39 - 87).Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 21-42 dni.

W ziemniaku preparat ma uzyskaną rejestrację do zwalczanie alternariozy oraz rizoktoniozy ziemniaka. W przypadku rizoktoniozy maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 3,0 l/ha. Zaleca się opryskiwać bulwy w bruzdach w trakcie sadzenia za pomocą specjalistycznego opryskiwacza zamontowanego na sadzarce. Do zwalczania alternariozy stosuje się niższą dawkę 0,5l/ha. W tym przypadku zaleca się opryskiwać na plantacjach ziemniaka w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31-91). Zaleca się wykonanie 2-3 zabiegów w odstępie 14-28 dni, zależnie od warunków i presji chorób, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym: mechanizmie działania.Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-28 dni.

Ze środka będą mogli także korzystać warzywnicy. Produkt jest także zarejestrowany do ochrony szparagów, fasoli, kalafiorów i brokułów oraz pomidorów w uprawie pod osłonami.