Jest to środek grzybobójczy o działaniu kontaktowym, wgłębnym i lokalnie systemicznym do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego (we wczesnym stadium rozwoju choroby) w zwalczaniu chorób grzybowych pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i jęczmienia jarego.

Pentiopirad to substancja należaca do grupy SDHI. Cząsteczka pentiopiradu zawiera wspólny dla tej grupy pierścień N-metylopyrazolowy oraz wyróżniający ją pierścień tiofenowy z atomem siarki, połączony z elastyczną częścią alifatyczną, dzięki którym pentiopirad dużo łatwiej wnika w komórki grzyba. To zapewnia tej substancji silne działanie lecznicze i wyniszczające.
Najlepsze efekty uzyskuję się działając zapobiegawczo, jednakże zastosowanie go leczniczo też ma duże znaczenie, szczególnie w przypadku septorioz, które najczęściej występują w różnych stadiach rozwoju. Będzie blokował kiełkowanie zarodników oraz zapewniał niszczenie powstałej grzybni. Zastosowany przy wyraźnych objawach choroby zadziała wyniszczająco, środek zredukuję znacząco ilość i żywotność zarodników.
Treoris, a dokładnie substancja w nim zawarta - pentiopyrad bedzie ochraniał nowe przyrosty liści. Dodatkowo prepararat będzie się odznaczał wysoką odpornościa na zmycie go z powierzchni liści przez silny deszcz.
Dzięiki temu, iż zawiera w swoim składzie 2 substancję aktywne odznacza się niskim ryzykiem pojawienia się zjawiska odpornosći. Może być stosowany 2 razy w trakcie seoznu.

Zakres stosowania:
1. Pszenica ozima
mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, septorioza plew
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-2,5 l/ha
Termin stosowania: od końca krzewienia (BBCH 30) do końca kwitnienia (BBCH 69).
2. Pszenżyto ozime
brunatna plamistość liści, septoriozy liści.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-2,5 l/ha
Termin stosowania: od końca krzewienia (BBCH 30) do końca kwitnienia (BBCH 69).
3. Jęczmień jary
rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa jęczmienia.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-2,5 l/ha
Termin stosowania: od końca krzewienia (BBCH 30) do końca fazy kłoszenia (BBCH 59).