Preparat ma formę koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Zawartość substancji aktywnej – S-metolachloru (związku z grupy chloroacetoanilidów) – to 960 g/l. Jak informuje producent, produkt charakteryzuje się wysoką skutecznością w zwalczaniu takich gatunków jednoliściennych jak chwastnica jednostronna, włośnica zielona, palusznik krwawy, a z dwuliściennych psianka czarna.

Substancja aktywna pobierana jest głównie przez korzenie chwastów, dlatego może być stosowana bezpośrednio po siewie kukurydzy, ale przed jej wschodami w dawce 1,5 l/ha. W soi zabieg powinien być wykonany bezpośrednio po jej siewie, z wykorzystaniem 1-1,25 l preparatu na ha.