• Bayer wprowadził na rynek nowy herbicyd Capreno 547 SC.
  • Charakterystykę tego produktu przedstawiła dziś na konferencji prasowej Katarzyna Gallewicz, menedżer ds. kukurydzy firma Bayer.

-Kukurydza jest uprawą, która dynamicznie się rozwija w naszym kraju. Jeszcze nie tak dawno mieliśmy milion hektarów powierzchni, a w roku 2021 padł kolejny rekord 1,7 ha – zaznaczyła fakt na Konferencji prasowej Katarzyna Gallewicz, menedżer ds. kukurydzy. 

Nowość dla producentów kukurydzy

Capreno 547 SC jest to herbicyd do powschodowego zwalczania chwastów głównie dwuliściennych, ale również niektórych jednoliściennych. Jest to tych to herbicyd o działaniu układowym.

Posiada dwie substancje czynne dobrze uzupełniające się: tembotrion oraz tienkarbazon metylu, a także sejfner - izoksadifen etylowy zwiększający aktywność metaboliczną kukurydzy, przyspieszając rozkład substancji czynnych. Wyróżnia go szerokie spektrum zwalczania chwastów w kukurydzy, w tym rdestów, szarłatu czy komosy. 

-  Capreno należy stosować od fazy 3 do 5 liścia roślin kukurydzy. Najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące gatunki chwastów od fazy siewek do fazy 2-4 liści. Już po 1 - 3 dniach zaobserwować można przyhamowany wzrost i rozwój chwastów. Następnie po około 4-10 dniach następuję ich żółknięcie (choroza) i/lub pojawienie się czerwonej barwy na liściach.   Pełen efekt chwastobójczy Capreno jest widoczny po upływie 14 dni (7-20 dni) od wykonania zabiegu. Co istotnie aktywność resztkowa w glebie blokuje pojawienie się nowych chwastów, jeśli warunki otoczenia sprzyjają ekspresji aktywności w glebie - tłumaczyła Gallewicz. 

Preparat szczególnie dobrze radzi sobie z takimi trudnymi gatunkami jak: szarłat szorstki (w tym biotypów odpornych), rdesty oraz komosa biała.

Zabieg należy wykonać po masowych wschodach większości obecnych na danym polu gatunków chwastów. W przypadku zwalczania chwastnicy jednostronnej zabieg najlepiej wykonać, gdy rośliny chwastnicy znajdują się w fazie od 2 liści do początku fazy krzewienia. 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,22 - 0,29 l/ha + 2,0 l Mero 842 EC. Produkt będzie dostępny już w sezonie 2022 w opakowaniach: 1 litr Capreno + 8 l Mero, co wystarcza na zastosowanie około 4ha chronionej powierzchni.

Program ochrony wg. firmy Bayer screen Konferencja Bayer
Program ochrony wg. firmy Bayer screen Konferencja Bayer

Jak zaznaczała na Konfernecji Gallewicz, herbicyd jest także skuteczną bronią w strategii antyodpornościowej. Należy mieć świadomość, że problem odporności będzie narastał i rolnicy częściej będą się mierzyć z tym zagadnieniem chociażby ze względu na zwiększający się areał monokultury kukurydzy.