Na konferencji miesięcznika Farmer „Rolnictwo – wizja przyszłości”, firma Makhteshim-Agan zapowiedziała wprowadzenie na rynek w roku 2013, nowego herbicydu o nazwie Sultan Top 500 SC. Służyć on będzie do odchwaszczania rzepaku ozimego.

Sultan Top 500 SC jest dwuskładnikowym środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, zawierającym: metazachlor (375g/l) i chinomerak (125g/l).

Można go będzie stosować bezpośrednio po siewie, lub po wschodach rzepaku (BBCH 7 – 14). Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty po ich wschodach. Niszczy jednoroczne chwasty dwu- i jednoliścienne. Zalecana dawka 1,75 – 2 l/ha.

Niższe z zalecanych dawek należy stosować na glebach lżejszych, a wyższe na glebach cięższych, o dużej zawartości próchnicy i w warunkach silnego zachwaszczenia. Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.

Według zapewnień producenta, nawet w wypadku wystąpienia po zabiegu intensywnych opadów, nie dochodzi do wystąpienia charakterystycznych (ze względu na obecność w składzie metazachloru) okresowych rozjaśnień liści rzepaku. Ponadto preparat korzystnie wpływa na przezimowanie roślin.