Coragen 200 SC przeznaczony jest do zwalczania larw i chrząszczy stonki ziemniaczanej w uprawie ziemniaków, ale też owocówki jabłkóweczki i zwojkówek w jabłoni, gąsienic bielinka rzepnika, piętnówki kapustnicy oraz tantnisia krzyżowiaczka w kapuście głowiastej białej. Środek działa powierzchniowo i wgłębnie.


Jak informuje producent, całkowite zwalczenie następuje w ciągu 2-4 dni od wykonania zabiegu. W uprawie ziemniaka Coragen 200 SC powinien być stosowany jednorazowo lub dwukrotnie. Pierwszy zabieg wykonuje się po stwierdzeniu wystąpienia szkodnika, nie później niż do początku kwitnienia, w dawce 50-62,5 ml/ha. W wypadku konieczności przeprowadzenia większej liczby zabiegów Coragen należy aplikować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania, w odstępach co 10 dni.