Jerzy Pątek ponad 30 lat temu rozpoczął pracę w Nichimen Corporation w sekcji Agro, odpowiedzialnej za wprowadzanie w Polsce produktów japońskich firm agrochemicznych. Rozwój rynku i firmy doprowadził w 1996 roku do utworzenia niezależnej spółki w Polsce pod nazwą NM Agro Poland, której prezesem zarządu został Jerzy Pątek. Spółka na początku działalności zatrudniała 4 osoby. W roku 2003 nastąpiło globalne połączenie działów agro dwóch japońskich firm Nichimen Corporation i Tomen Corporation. W wyniku połączenia powstała nowa niezależna firma przybierając najpierw nazwę Arysta Agro, a następnie Arysta LifeScience, której nieprzerwanie szefem w Polsce był Pątek.

Bardzo ważnym wydarzeniem było w 2015 roku połączenie 3 firm Agriphar, Chemtura i Arysta w jedną globalną organizację, która przyjęła nazwę Arysta LifeScience. Prezes zarządu był odpowiedzialny za integrację i rozwój nowej organizacji w Polsce i krajach Bałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia).

Obecnie firma zatrudnia 44 osoby, zaś portfolio ma ponad 80 produktów w 9 kategoriach.

Adam Słowiński ukończył Wydział Ogrodniczy SGGW, gdzie w 2000 roku uzyskał stopień doktora nauk rolniczych. Od początku 2002 roku związany z NM Agro Poland, a następnie z Arysta LifeScience. W ciągu kariery zawodowej zajmował stanowiska najpierw w Dziale Badań i Rozwoju, a następnie w Dziale Marketingu. Od 2008 roku kieruje zespołami odpowiedzialnymi za Marketing, Rejestrację oraz Badania i Rozwój.

W latach 2010-2015 Adam Słowiński obejmował stanowisko Biostimulant Product Manager EMEA, gdzie był odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie strategii rozwoju biostymulatorów w całym regionie EMEA.

W 2015 roku podczas łączenia firm Agriphar, Chemtura i Arysta LifeScience członek Komitetu Integracyjnego odpowiedzialny za strategię marketingu, strategię produktową i rejestracyjną połączonych firm. Od 2016 roku odpowiedzialny również za kraje bałtyckie.

Dodatkowo kieruje pracami szerokiego interdyscyplinarnego zespołu Apple Crop Lead odpowiedzialnego za rozwój biznesu i strategię długoterminową Arysta LifeScience w uprawach sadowniczych w regionie EMEA, w segmencie których firma zajmuje czołowe miejsce.