Marek Łuczak związany jest z firmą Syngenta od ponad 30 lat. Prezesem zarządu został w marcu 2015 r. zastępując wówczas Michała Ciszaka. Wcześniej piastował funkcję dyrektora sprzedaży na Polskę Wschodnią, był też szefem oddziału firmy Syngenta w Szwajcarii, globalnym menedżerem herbicydów oraz dyrektorem generalnym na Ukrainie.

Przypominamy, że na początku stycznia 2020 r. firma poinformowała iż wdrożyła nowy model operacyjny, polegający na utworzeniu dwóch jednostek biznesowych – CP (Środków Ochrony Roślin) i Seeds (Nasiona). Model ten przewidywał większe inwestycje, specjalizację i wzmocnienie marki Syngenta w obszarze nasion upraw polowych oraz ścisłą współpracę i wykorzystanie synergii między działami środków ochrony roślin i nasion.

Prezesem i szefem działu środków ochrony roślin był wówczas Łuczak, a Dariusz Sip został szefem nasion, dokładnie dyrektorem Działu Nasion na Europę Centralną.

Teraz to właśnie od sierpnia 2022 r. Dariusz Sip ma zostać nowym prezesem zarządu Syngenta Polska. A jego poprzedni stanowisko, czyli dyrektora Działu Nasion obejmie Sylwia Kańtoch.