Trimmer 50 SG jest herbicydem do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, oraz pszenicy jarej i jęczmieniu jarym. Substancją aktywną jest tribenuron metylowy.

W zbożach ozimych można stosować go wiosną do fazy rozwojowej BBCH 37, używając mieszaniny zbiornikowej: Trimmer 50 SG w ilości 20 g/ha + Tomigan 250 EC w ilości 0,3 l/ha.

W zbożach jarych jego użycie jest możliwe od fazy 3 liści zbóż do fazy strzelania w źdźbło, stosując Trimmer 50 SG w ilości 22,5-30 g/ha wraz z adiuwantem Trend w stężeniu 0,05 proc.

Według zapewnień firmy mieszanina Trimmeru z Tomiganem skutecznie eliminuje szeroki wachlarz gatunków niepożądanych chwastów w tym przytulie czepną w późnych fazach rozwojowych – do 8 okółka.

Źródło: farmer.pl