Preparat zawiera dwie substancje aktywne: famoksat i mankozeb. Przeciwko alternariozie maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania to 1,6 kg/ha, a polecana dawka dla jednorazowej aplikacji to przedział od 1,2 do 1,6 kg/ha. Większą z zalecanych dawek należy stosować przy dużym nasileniu choroby. Najlepszym terminem aplikacji jest stosowanie środka maksymalnie 3 razy w sezonie wegetacyjnym co 7-10 dni lub co 10-14 dni przy mniejszym nasileniu choroby, zapobiegawczo na plantacjach odmian wrażliwych na alternariozę lub w momencie pojawienia się na plantacji pierwszych objawów choroby na dolnych liściach.


Przeciw zarazie ziemniaka dawka środka się nie zmienia. Preparat aplikuje się maksymalnie 4 razy w sezonie wegetacyjnym, do pierwszych zabiegów co 7-10 dni lub co 10-14 dni przy mniejszym nasileniu choroby, przemiennie z fungicydami o innym mechanizmie działania. Opryskiwanie wykonać zgodnie z sygnalizacją lub na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach, a na odmianach późnych po wystąpieniu pierwszych objawów zarazy na odmianach wczesnych.