- Nowy Butisan Star to preparat trójskładnikowy. Obok metazachloru i chinomeraku pojawia się tam dimetanamid-P - mówi Magda Pietrzak z BASF. - Dimetanamid-P i metazachlor należą do tej samej grupy chemicznej i ich działanie z biologicznego punku widzenia jest podobne. Metazachlor jest typową substancją doglebową, pobieraną przez korzenie chwastów, natomiast dimetanamid-P jest pobierany zarówno przez korzenie jak i liścienie, czyli części podziemne i nadziemne chwastów. W ten sposób substancje uzupełniają się wzajemnie - tłumaczy.

Wprowadzenie trzeciej substancji aktywnej do preparatu spowodowało poszerzenie spektrum zwalczanych chwastów. - Lepiej zwalcza chwasty z rodziny krzyżowych - podkreśla Pietrzak. - Trzy główne zalety nowego preparatu to bezpieczeństwo w stosunku do rośliny uprawnej i roślin następczych, elastyczny termin stosowania oraz skuteczność w zwalczaniu chwastów - wymienia.

Preparat można stosować w trzech terminach: bezpośrednio po siewie, wcześnie powschodowo, czyli do 7 dni po siewie oraz później po wschodach. - Najlepiej wykonać zabieg w środkowym terminie, czyli tuż po wschodach - zaznacza Pietrzak. - Jest to dobre rozwiązanie jeśli chodzi o przytulię czepną, chwasty rumianowate, a także chwasty z rodziny krzyżowych, tobołki, taszniki, bodziszek polny i mak - wymienia. - Preparat charakteryzuje dobra rozpuszczalność w wodzie, niezależnie od warunków pogodowych - dodaje.

Zgodnie z zapowiedziami, nowy Butisan Star ma pojawić się w sprzedaży w przyszłym roku.

Charakteryztykę preparatu przedstawiła Magda Pietrzak z BASF na Polowej Konferencji Rzepaczanej zorganizowanej 26 września br. w Jarosławcu (woj. wielkopolskie).