Zakończenie działalności firmy nastąpiło 1 listopada 2015 r. Przypominamy, że F&N Agro została założona w 2003 r., zajmowała się sprzedażą produktów Nufarm i FMC, a także wyrobów firm trzecich, w szczególności nawozów i nasion na rynek polski.

FMC Corp. w roku 2015 nabyła duńską firmę Cheminova, która w Polsce posiada własny oddział. W przyszłości FMC będzie rozprowadzała swoje produkty poprzez własną strukturę organizacyjną w Polsce, mianowicie FMC Polska.

Nufarm nabył wszystkie udziały FMC w F&N Agro i w przyszłości będzie kontynuował działania pod nazwą Nufarm Polska. Cały dotychczasowy personel zostanie utrzymany, a wszystkie produkty Nufarm będą rozprowadzane w przyszłości poprzez Nufarm Polska.

Nufarm Limited wywodzi się w Australii. Ma swoje zakłady produkcyjne i sieć sprzedaży w Australii, Nowej Zelandii, Azji, Europie i obu Amerykach.