Tradycyjnie w Kopienicy (woj. śląskie) firma Nufarm, założyła liczne poletka doświadczalne z udziałem wielu grup upraw. W tym roku zdecydowanie dominowały doświadcznie wykonane w zbożach, na których przetestowano głównie rozwiązania herbicydowe, ale także warianty regulacji wzrostu jak i ochrony fungicydowej oraz insektycydowej. Nie sposób wymienić tu mnogości stworzonych kombinacji. Wyróżnić nalezy jednak te, które oparte są o nowości produktowe firmy.

Skutecznie pozbyć się przytulii

Na poletkach pokazowych można było zaobserwować efekty działania nowego herbicydu zbożowego o nazwie Saracen Max (florasulam oraz tribenuron metylowy). Środek zwalcza szerokie spektrum chwastów dwuliściennych. Można go stosować od fazy 2 liścia do fazy liścia flagowego (BBCH 12–39) w takich uprawach jak pszenica ozima, żyto, pszenżyto i jęczmień jary. Na polach doświadczalnych Nufarm testowano skuteczność środka w różnych terminach oraz w różnych dawkach. Skupiono się głównie na zwalczaniu przytulii czepnej. Dzieki substancji florasulam Saracen Max potwierdził wysoką skuteczność w zwalczaniu tego gatunku. Poradził sobie również wtedy kiedy chwast ten był w dość zaawansowanych fazach rozwojowych.

Na poletkach zbożowych skupiono się międzyinnymi na zwalczaniu przytulii czepnej Fot. A. Kobus
Na poletkach zbożowych skupiono się międzyinnymi na zwalczaniu przytulii czepnej Fot. A. Kobus

Zapowiedź kolejnej nowości herbicydowej w zbożach

W Kopienicy prezentowano także nowość przygotowaną na rok 2020. Będzie to herbicyd zbożowy Alliance 660 WG, który w swoim składzie zawiera dwie substancje czynne diflufenikan oraz metsulfuron metylowy. Jest to preparat o szerokim spektrum zwalczania wielu gatunków dwuliściennych, który będzie można stosować w następujących uprawach: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara. Okno stosowania przypada na okres: od fazy 3 liścia do końca krzewienia (BBCH 13-29). Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania to 100 g/ha.

Warianty z regulacją

Na miejscu można było także obserwować efekt działania firmowego regulatora wzrostu jakim jest Optimus 175 EC (trineksapak etylu).
- W porównaniu do produktów konkurencyjnych (które są w formulacji EC i zawierają 250 g trineksapaku) produkt ten zwiera mniej substancji czynnej (175 g), jednak dzięki wyjątkowym nośnikom, pomimo niższego stężenia, nie słabnie jego skuteczność w regulacji pokroju roślin – tłumaczył na poletkach pszenżyta gdzie zastosowano produkt Optimus, Grzegorz Wieszołek z firmy Nufarm.

Na dowód w uprawie pszenżyta ekspert pokazał doświadczenia poletkowe sprawdzające skuteczność produktu Optimus 175 i standardu rynkowego 250 EC w tych samych dawkach – wizualny efekt nie był dostrzegalny.

Testowano także warianty wzmocnionej regulacji o preparat Stabilan 750 SL (CCC). W pierwszym zabiegu T1 zastosowano: Optimus w dawce 0,2 l/ha + 1l/ha Stabilan w kolejnej kombinacji, produkt konkurencyjny (250 g/l trinsekapaku etylu) + Stabilan w tych samych dawkach. W obu wariatach łączne stosowanie trineksapaku z CCC dało największy efekt skracający. Różnica między polem kontrolnym a przytoczonymi rozwiązaniami wyniosła ok 15-20 cm.

Różnica między polem kontrolnym (lewa strona) a wariantem skracania (Optimus 175 EC w dawce 0,2 l/ha + 1l/ha Stabilan750 SL) wyniosła ok 15-20 cm. Fot. A. Kobus
Różnica między polem kontrolnym (lewa strona) a wariantem skracania (Optimus 175 EC w dawce 0,2 l/ha + 1l/ha Stabilan750 SL) wyniosła ok 15-20 cm. Fot. A. Kobus

Nowości w ochronie fungicydowej 

Nowością w palecie fungicydów Nufarm jest produkt Soleil 274 EC, który w swoim składzie zawiera tebukonazol oraz niespotykaną w innych fungicydach substancję czynną: bromukonazol. Fungicyd można stosować w pszenicy ozimej i pszenicy jarej od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni kwitnienia (BBCH 30-65). Maksymalna dawka środka wynosi 1,2 l/ha. Na polach doświadczalnych Nufarm przetestowano produkt w każdym z 3 terminów zabiegów fungicydowych. W terminie T1 testowany był solo oraz w mieszaninie z fenpropidyną – co jest zalecane przy wysokiej presji mączniaka prawdziwego zbóż. W drugim zabiegu T2 fungicyd był stosowany solo oraz w mieszaninie z preparatem Tazer 250 SC (azoksystrobina), aby wzmocnić ochronę np. przed brunatną plamistość liści. Dzięki substancjom triazolowym fungicyd, będzie także polecany jako sprawdzone rozwiązania na ochronę kłosa (T3).

Na polach doświadczalnych Nufarm przetestowano nowy fungicyd Soleil 274 EC, w każdym z 3 terminów zabiegów fungicydowych. Fot A.Kobus
Na polach doświadczalnych Nufarm przetestowano nowy fungicyd Soleil 274 EC, w każdym z 3 terminów zabiegów fungicydowych. Fot A.Kobus

Nowością w palecie Nufarm polecaną w rzepaku  (ozimym oraz jarym) jest także preparat Intuity 250 SC. Zawiera on nową na rynku polskim substancję czynną jaką jest mandestrobina należąca do grupy strobiluryn.
- Mandestrobina wykazuje wysoką skuteczność w przypadku zwalczania zgnilizny twardzikowej (Sclerotinia) ale także  innych chorób występujących w fazie kwitnienia rzepaku. Dlatego preparat ten zalecany jest do stosowania solo lub w mieszaninach w zabiegu na tzw. płatek – tłumaczył Wieszołek. Środek zastosować należy zapobiegawczo, od początku do końca kwitnienia rzepaku (BBCH 60- 69).

Ochrona przed szkodnikami

Od tego sezonu dostępny jest także nowy insektycyd firmy jakim jest preparat Carnadine 200 SL oparty na znanej substancji czynnej acetamiprid. Środek jest w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w rzepaku ozimym, uprawie ziemniaka i sadach jabłoniowych.

Groźne pozostałości w opryskiwaczu

Jak wspomniano wcześniej w Kopienicy testuje się wiele rozwiązań. Oprócz wyżej wymienionych, są także poletka z udziałem roślin bobowatych (groch, łubin), facelii (u której brakuje rejestracji) czy w trawach na gruntach ornych. Ciekawostką może okazać się także doświadczenia przy użyciu tribenuronu metylowego (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika). Substancja ta zwalcza bardzo dobrze chwasty dwuliścienne w tym samosiewy rzepaku. Należy jednak pamiętać, że po użyciu sulfonulomoczników bardzo ważne jest dokładne wypłukanie opryskiwacza. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia kolejnej opryskiwanej plantacji. Taką sytuację sprowokowano na kilku poletkach z rzepakiem. Popłuczyny po stosowaniu tribenuronu metylowego zaaplikowano w fazie zielonego pąka rzepaku. W miejscu stosowania rośliny zostały uszkodzone i nie zawiązały łuszczyn, nie wydadzą więc plonu.

- W tej fazie często w rzepak aplikujemy jeszcze bor, a pamiętajmy że nawozy borowe podwyższają pH cieczy roboczej. Sulfonylomoczniki lubią zasadowy odczyn, stąd nawet niewielkie ich stężenie w pozostałościach w opryskiwaczu może poważnie uszkodzić rośliny wrażliwe na tą substancję czynną - przestrzegał przed takim następstwem, jednocześnie pokazując uszkodzony rzepak Grzegorz Wieszołek. 

 

Susbtancja czynna tribenuron metylowy zastosowana w pełnej dawce na rzepak będący w fazie zielonego pąka totalnie zniszczyła rzepak (lewe poletko). Popłuczyny ze źle wypłukanego opryskiwacza mogą takze zniszczyć plantacje rzepaku (rzepak bez łuszczyn - poletko po prawej stronie), o czym nalezy pamiętać przy stosowaniu herbicdyów w różnych grupach upraw Fot. A. Kobus
Susbtancja czynna tribenuron metylowy zastosowana w pełnej dawce na rzepak będący w fazie zielonego pąka totalnie zniszczyła rzepak (lewe poletko). Popłuczyny ze źle wypłukanego opryskiwacza mogą takze zniszczyć plantacje rzepaku (rzepak bez łuszczyn - poletko po prawej stronie), o czym nalezy pamiętać przy stosowaniu herbicdyów w różnych grupach upraw Fot. A. Kobus