Nuflon 450 SC jako substancję czynną zawiera związek z grupy pochodnych mocznika - linuron. Najskuteczniej działa na chwasty od wschodów do fazy 6 liści. Zastosowany w późniejszych fazach rozwojowych chwastów niszczy je mniej skutecznie.

Chwastami wrażliwymi na linuron są: gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdest powojowaty, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne i żółtlica drobnokwiatowa. Do średnio wrażliwych zaliczane są: bodziszek drobny, fiołek polny, (1,0 l/ha): rdest powojowaty, żółtlica drobnokwiatowa. Chwasty odporne: przytulia czepna.

W uprawach ziemniaków herbicyd aplikuje się w dawce 1,5-2 l/ha, bezpośrednio przed wschodami, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola. W grochu jadalnym na suche nasiona i groch pastewny oprysk należy wykonać po siewie. Groch trzeba wysiewać na głębokość 4-6 cm, w odleżałą glebę. W przypadku opryskiwania grochu wysiewanego w świeżo uprawioną glebę stosować środek w dawce do 1,5 l/ha. Ale zalecana dawka to 1-2 l/ha. W uprawach bobiku również zabieg przeprowadza się bezpośrednio po siewie (1,5-2 l/ha).

Nie tylko rośliny rolnicze można chronić tym preparatem, również i warzywa. W uprawach marchwi zalecana dawka środka to 1-1,5 l/ha. Zabieg wykonuje się w fazie 3-5 liści właściwych marchwi. Wcześniejsze opryskiwanie może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu roślin.