Taką formę – online – miał odbywający się niedawno, bo 14-15 stycznia, Polski Kongres Rolniczy. Pisaliśmy już na ten temat na portalu farmer.pl.

Teraz przyszedł czas w skrócie omówić zagadnienia związane z agrotechniką. One były zaprezentowane zwłaszcza drugiego dnia spotkań w wersji internetowej.

Swoją prelekcje miał o „Zielonym ładzie a stosowaniu środków ochrony roślin” prof. Marek Mrówczyński, eksperta w dziedzinach: szkodniki roślin rolniczych, integrowana ochrona i produkcja roślin rolniczych, ale też i dyrektor Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu.

Slajd z konferencji
Slajd z konferencji

Naukowiec przypomniał o strategii „Od pola do stołu” w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, gdzie zakłada się redukcję w ciągu dziesięciu lat zużycia środków ochrony roślin o połowę. A z danych przytoczonych przez prof. Mrówczyńskiego wynika, że liczba zarejestrowanych środków w Polsce wynosi 2404. Z czego największą grupę stanowią herbicydy – 1022. Z tej grupy istnieją plany wycofania triazoli, co skutkowałoby min. brakiem fungicydów nalistnych do zwalczania głównych patogenów zbóż, szczególnie pszenicy. Dodatkowo rodziłoby to wzrost agresywności patogenów np. rdza żółta, czy brak komponentów do prowadzenia odpowiedniej polityki anty odpornościowej.

O „Negatywnym wpływie czynników abiotycznych na wzrost i zdrowotność roślin uprawnych” mówili z kolei przedstawiciele firmy Procam Polska: dr inż. Dariusz Wyczling, dyrektor sprzedaży i agronomii, a także Grzegorz Malesiński.

Z kolei o „Preparatach bakteryjnych jako istotnych elementach nowoczesnej produkcji roślinnej” wygłosił wykład dr inż. Janusz Mazurek, dyrektor ds. badań i rozwoju w firmie Bio Lider. Mówił on na temat wspomagania nowoczesnego rolnictwa poprzez zastosowanie preparatów bakteryjnych.

Na koniec o „Rynkowych uwarunkowaniach produkcji rolniczej” opowiedział Łukasz Bocheński z Centrum Doradztw Rolniczego. Podczas spotkania online zaprezentował dane pozwalające lepiej dostosować się podmiotom działającym na rynku rolnym do warunków rynkowych.

Slajd z konferencji
Slajd z konferencji

Omówione zostały: potencjał wytwórczy, cena produktów rolnych, środków do produkcji, nożyce cen; instrumenty ochrony rynku oraz formy wsparcia działalności rolniczej w ramach WPR czy dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego jako źródło utrzymania rodziny oraz finansowania działalności inwestycyjnej.

Slajd z konferencji
Slajd z konferencji

Slajd z konferencji
Slajd z konferencji