Sprawcy septoriozy paskowanej liści pszenicy atakują liścienie, łodyżki i liście właściwe. Objawami są plamy na liściach, początkowo barwy żółtozielonej, później brązowieją i przybierają kształt zbliżony do soczewkowatego. Często otoczone chlorotyczną obwódka. Wcześnie i silnie porażone liście zamierają.

Patogen, który dłużej bytuje na roślinie daje objawy w postaci jasnobrązowych, zlewających się ze sobą plam. Obejmują one znaczną powierzchnię liści, a na powierzchni plam mogą pojawiać się rozrzucone nieregularnie, słabo widoczne piknidia.

Próg ekonomicznej szkodliwości będący wskazaniem do ochrony chemicznej wynosi:

  • w fazie krzewienia zbóż (BBCH 25-29) 30-50 proc. porażonych liści z pierwszymi objawami septoriozy, kiedy obserwuje się jedną lub dwie plamy na liściu rozkrzewionej rośliny lub 1 proc. liści z owocnikami;
  • w fazie strzelania w źdźbło (BBCH 30-39) 10-20 proc. porażonej powierzchni liścia podflagowego (w intensywnej uprawie jest to 10 proc. porażonej powierzchni liścia) lub 1 proc. liści z owocnikami;
  • w fazie kłoszenia (BBCH 50-29) 5-10 proc. porażonej powierzchni liścia flagowego lub 1 proc. liści z owocnikami.

Septoriozę paskowaną liści pszenicy trzeba zwalczać, jak najszybciej by nie dopuścić do rozprzestrzeniania się i dalszej presji. Zabieg wiosennej ochronny T1 przeciwko septoriozie paskowanej przeprowadza się w fazie (BBCH 29-32) końca krzewienia do pierwszego lub czasem drugiego kolanka.

>>> Zwalczanie septoriozy paskowanej liści pszenicy