Stosunkowo krótsza - w porównaniu z innymi zbożami - ekspozycja jęczmienia jarego na działanie patogenów nie zwalnia z konieczności ochrony upraw z wykorzystaniem fungicydów. Aby właściwie dobrać preparat konieczne jest zdiagnozowanie rodzaju chorób zagrażających plantacji, trudno bowiem o uniwersalne zastosowania wobec wszystkich patogenów. Chorobami, których zwalczanie jest szczególnie ważne w uprawie jęczmienia jarego jest plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy i rychosporioza.

Niektóre grzyby towarzyszą zbożom już od momentu siewu, co rodzi konieczność dokładnego zaprawiania nasion przy użyciu fungicydów. Ten sposób ochrony chemicznej jest ciągle najtańszy i skuteczny, choć nie wystarcza do kompleksowej ochrony i zwykle wskazane są dodatkowe zabiegi nalistne. Konieczność powtarzania zabiegów fungicydowych to niewątpliwe koszty i utrata czasu, dlatego pożądane są rozwiązania pozwalające na ograniczenie występowania chorób przez cały sezon. Na tym polu sprawdzają się środki chroniące przed chorobami liści, stosowane bezpośrednio na nasiona i pozwalające uniezależnić się od warunków pogodowych na późniejszym etapie. Wymienione właściwości udało się wypracować w fungicydzie Systiva 333FS firmy BASF, którego bezopryskowa formuła wzmacnia działanie standardowych zapraw i pozwala nie tylko na ochronę przed porażeniami odglebowymi i odnasiennymi, ale - co ważniejsze - na zwalczanie chorób liści występujących w trakcie wegetacji. Środek zawiera silną substancję aktywną Xemium, która zaraz po wysianiu zaprawionych nasion jest szybko wchłaniana i równomiernie rozprzestrzenia się w roślinie, od korzeni, aż do liści.

Mechanizm działania substancji z grupy SDHI, takich jak Xemium, polega na blokowaniu enzymów cyklu oddechowego grzyba, co prowadzi do zaburzeń w dostawie energii i zakłóceń metabolizmu, a ostatecznie obumierania patogenu. Ziarno zabezpieczone w ten sposób lepiej kiełkuje, zaś młode, rozwijające się rośliny zabezpieczone są przed porażeniem przez grzyby chorobotwórcze już od momentu wschodu.

Formuła bezopryskowych fungicydów zwalczających choroby liści to innowacyjny środek, który może w znacznym stopniu ułatwić pracę podczas wiosennych zabiegów ochronnych. Standardowe zaprawy chronią wyłącznie przed chorobami odnasiennymi i odglebowymi, co zmusza do wykonania późniejszych zabiegów nalistnych. Fungicydy donasienne wzmacniające zaprawy i działające na liście to nowość, która już wkrótce może znacząco obniżyć koszty zabiegów grzybobójczych.