Naukowcy w składzie prof. Ewa Matyjaszczyk oraz mgr Joanna Sobczak z Instytutu Ochrony Roślin oraz dr Hanna Adamska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu porównali dostępność pestycydów na Polskim rynku z dostępnością w krajach sąsiednich należących do UE. Jest to stan na kwiecień 2017 roku. Źródłem danych były oficjalne rejestry środków ochrony roślin, dostępne na stronach internetowych instytucji odpowiedzialnych za rejestrację w poszczególnych państwach członkowskich.

Czechy z największą liczbą fungicydów

Wśród fungicydów zarejestrowanych w rzepaku najlepszą dostępność odnotowano w Czechach. Zaraz za Czechami należy wymienić Polskę, Niemcy, Słowację, a na samym końcu Litwę. Jak czytamy w publikacji również w Czechach, na Litwie oraz na Słowacji odnotowano największy udział fungicydów dwuskładnikowych (ponad 35 proc.). Z kolei w Polsce i w Niemczech ich udział stanowił około 25 proc.

Oczywiście liczba zarejestrowanych środków nie odzwierciedla pełnego obrazu. Dokonano także analizy dostępności substancji czynnych oraz grup chemicznych.

Jak czytamy dalej w tej analizie, liczba mechanizmów działania substancji czynnych dla poszczególnych krajów była następująca: 10 (Czechy), 9 (Polska), 8 (Niemcy, Słowacja), 4 (Litwa). Na 25 ogółem dostępnych substancji czynnych fungicydów, aż 36 proc. stanowią substancje z grupy triazoli, do których należą: flutriafol, cyprokonazol, tetrakonazol, propikonazol, triadimenol, difenokonazol, metkonazol, tebukonazol i protiokonazol. Ostatnie 4 substancje stosowane są we wszystkich analizowanych krajach. Oprócz triazoli we wszystkich analizowanych krajach stosuje się również substancje z innych grup, takie jak: azoksystrobina, boskalid, dimoksystrobina, fluopyram, iprodion i pikoksystrobina.

Mamy także wyjątki, które zarejestrowane są tylko w jednym z analizowanych krajów. I tak: bakteria Bacillus subtilis dostępna jest tylko w Czechach dimetomorf (w Niemczech), flutriafol (w Polsce), karboksyna (w Czechach), propikonazol (w Czechach) i triadimenol (w Niemczech). W ochronie rzepaku zastosowanie znajduje wiele fungicydów dwuskładnikowych, a najczęściej występujące połączenia, dostępne we wszystkich pięciu krajach to: azoksystrobina + tebukonazol, boskalid + dimoksystrobina, boskalid + metkonazol oraz tebukonazol + protiokonazol.

Pełną analizę przedstawia poniższa tabela.

Źródło: Progress in Plant Protection, Forthcoming papers