„Idę po rekord – jesienią wybieram Innvigo” tak brzmiało hasło przewodnie naszego webinarium, którego partnerem była firma Innvigo. Pierwsza część spotkania poświęcona była jesiennej ochronie herbicydowej rzepaku, o czym pisaliśmy już na farmer.pl w poniższym artykule. W nim zamieściliśmy pełną relację video ze spotkania i skrót wystąpienia Marcina Kanownika, menedżer ds. upraw rolniczych Innvigo.

Jesienne zwalczanie chwastów jest skuteczniejsze

Teraz skupimy się na prezentacji Marcina Bystrońskiego, poświęconej zbożom. Jak zauważył na wstępie, wielu plantatorów zbóż podejmuje decyzję o zwalczaniu chwastów wiosną. Ale to właśnie termin jesienny jest do tego typu zabiegu najodpowiedniejszy, można w nim pozbyć się odpornych chwastów.

- Miotła zbożowa na wiele substancji stosowanych wiosną też się uodporniła i jedyną metodą, aby ją zwalczyć, jest wykonanie zabiegu jesiennego – mówił Bystroński. To ni jedyny chwast, z którym coraz trudniej sobie poradzić, kłopot z uodpornianiem dotyczy też chabra, maku czy wyczyńca.

Jaki preparat wybrać?

Dlatego Marcin Bystroński podczas webinarium do jesiennej ochrony zbóż polecił pięć herbicydów o różnych substancjach czynnych i co ważne o różnych mechanizmach działania na chwasty: Cevino 500 SC (flufenacet), Adiunkt/Saper 500 SC (diflufenikan), Galmet 20 SG (metsulfuron metylu), Rassel 100 SC (florasulan) i Amstaf 800 EC (prosulfokarb).

Ten ostatni, czyli Amstaf 800 EC, to tegoroczna nowość firmy. Oparty jest on o substancję prosulfokarb z grupy chemicznej karbaminianów - N8 według klasyfikacji HRAC (inhibitor syntezy lipidów). – Jest to preparat działający doglebowo i wcześnie powschodowo. To herbicyd do zwalczania przede wszystkim miotły zbożowej. Zwalcza też niektóre chwasty dwuliścienne, przede wszystkim przetaczniki – zaznaczał przedstawiciel Innvigo. Preparat pobierany jest przez chwasty w ciągu jednej godziny. Opady deszczu po tym okresie, nie wpływają na jakość zabiegu.

Dawka maksymalna to 3 l/ha w uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, pszenżyta ozimego i żyta ozimego, jesienią po siewie zbóż do fazy 3 liści (BBCH 00-13). Herbicyd ma też inne rejestracje np. w ziemniaku czy uprawach małoobszarowych.

Na koniec Marcin Bystroński powiedział też o czynnikach które sprzyjają porażeniu chorobami zbóż. Wymienił wśród nich: zmianowanie, uproszczenia uprawowe, resztki pożniwne, odmianę, jakość zaprawiania, termin siewu, pogodę i ochronę w poprzednim sezonie.

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji z webinarium poniżej.