- Mieliśmy trochę zwrotów akcji - opowiadał Marcin Kaczmarek o przebiegu wiosennej wegetacji. Zaznaczył między innymi, że duża część azotu podanego w marcu nie miała możliwości przemieszczenia się do strefy korzeniowej - uruchomienie zaaplikowanego nawozu nastąpiło z opóźnieniem. Zwracał też uwagę na kwietniowe i majowe braki wody, co na słabszych ziemiach doprowadziło do redukcji plonowania.

Wspominamy również o technologiach ochrony, które zaprezentowane zostały podczas Zielonych Pół w Jakubowicach. Kaczmarek opowiadał o technologii Premium, która przeznaczona jest na plantacje z wysokim potencjałem plonowania. Co istotne, technologia ta została opracowana w kompleksowy sposób - w żadnym z zabiegów nie powtarzają się substancje czynne, a oprócz ochrony dostarczane są w proponowanych technologiach makro- i mikroelementy.

Rozmawiamy także o rozwiązaniach biologicznych znajdujących się w ofercie firmy oraz możliwościach ich zastosowania.