Zabieg w terminie T-2 i jest niezbędny w plantacjach, w których nie przeprowadzono ochrony T-1. Natomiast na plantacjach, gdzie wykonano zabieg w terminie T-1 decyzję o konieczności dalszej ochrony T-2 podejmuje się po ocenie roślin, czyli przeprowadzeniu lustracji pola.

Podstawą do przeprowadzenia zabiegów ochrony jest stwierdzenie obecności patogenów i widoczny rozwój chorób w plantacji. W ocenie i podjęciu decyzji dotyczącej konieczności wykonania zabiegu w pszenicy ozimej w terminie T-2 pomocne są orientacyjne progi ekonomicznej szkodliwości chorób.

Orientacyjne progi ekonomicznej szkodliwości chorób dla terminu T-2:

  • mączniak prawdziwy zbóż i traw – pierwsze objawy porażenia na liściu podflagowym, flagowym lub na kłosie;
  • rdza brunatna pszenicy – pierwsze objawy porażenia na liściu podflagowym lub flagowym;
  • rdza żółta zbóż i traw – pierwsze objawy porażenia na liściu podflagowym lub flagowym;
  • septorioza paskowana liści pszenicy – 5-10 proc. porażonej powierzchni liścia podflagowego lub widoczny 1 proc. liści z owocnikami lub 1 proc. porażonej powierzchni liścia flagowego;
  • septorioza plew pszenicy – 10 proc. porażonej powierzni liścia podflagowego lub 1 proc. liści z owocnikami;
  • brunatna plamistość liści zbóż – 5 proc. liści z pierwszymi objawami porażenia.