Głównie za sprawą po pierwsze pojawienie się obowiązku zazielenienia a po drugie - dopłat bezpośrednich do upraw roślin wysokobiałkowych wzrosło zainteresowanie uprawą roślin bobowatych. Ich siew należy wykonać jak najwcześniej. Ochrona przed agrofagami jest trudna, ponieważ preparatów do walki z nimi jest mało.

Niedostatek środków jest jedną z ważniejszych przyczyn ograniczających plonowanie tej rośliny, a wąski zakres np. herbicydów do odchwaszczania zwiększa ryzyko mniejszej ich skuteczności, a w skrajnych sytuacjach może prowadzić do odporności.

W integrowanej ochronie roślin najpierw należy wykorzystywać niechemiczne metody odchwaszczania, które powinny być oparte na działaniach profilaktycznych oraz bezpośrednich metodach ograniczających zachwaszczenie. Niestety o tym trzeba pomyśleć zawczasu. Do takich form należy przede wszystkim zmianowanie roślin. W celu uzyskania wyrównanych wschodów w optymalnej obsadzie należy stosować zdrowy, dobrej jakości materiał siewny.

Nasiona wysiewać w zalecanych ilościach, terminach i optymalnej głębokości siewu. Bezpośrednie metody ograniczające zachwaszczenie polegają na zwalczaniu chwastów w zespole uprawek pożniwnych po zbiorze rośliny przedplonowej. Jak wynika z metodyk integrowanej ochrony mechaniczne odchwaszczanie z użyciem brony jest możliwe bezpośrednio po siewie (BBCH 01-03) lub po wschodach łubinu od fazy 3-4 liści łubinu (BBCH 23). Trzeba przy tym bardzo uważać, żeby nie wyrwać roślin. Łubin bowiem, w porównaniu do innych upraw, jak np. zboża, jest mniej tolerancyjny względem mechanicznego odchwaszczania z użyciem brony. Odchwaszczanie z zastosowaniem opielacza wymaga siewu w większym odstępie rzędów (25-30 cm). Jednak czy te metody są skuteczne?

Co z chemią? Po siewie ochrona przed chwastami dwuliściennymi to m.in. środek Afalon Dyspresyjny 450 SC na bazie linuronu - związku z grupy pochodnych mocznika. Preparat aplikuje się bezpośrednio po siewie w dawce maksymalnej 1,5 l/ha (jeden raz w sezonie). Producent zastrzega, że w uprawach małoobszarowych odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin ponosi wyłącznie jego użytkownik. Tę samą substancję czynną ma też Dongola 450 SC, która również działa na chwasty dwuliścienne. W wypadku tego środka również w etykiecie-instrukcji mowa jest o stosowaniu w uprawach małoobszarowych, gdzie maksymalna dawka wynosi 1,5 l/ha - po siewie. Trzeba jednak pamiętać, że skuteczność herbicydów stosowanych bezpośrednio po siewie w dużym stopniu zależna jest od układu warunków termiczno-wilgotnościowych w okresie wiosennym.

Fusilade Forte 150 EC bazuje na fluazyfop-P-butylowym - związek z grupy arylofenoksykwasów. Przeznaczony jest z kolei do zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu). Aplikuje się go nalistnie nie wcześniej, niż po wykształceniu przez łubin 2-3 liści. Zalecana dawka to 0,75-1 l/ha - tylko do zwalczania jednorocznych chwastów.

W wypadku walki z chorobami łubin żółty i wąskolistny można chronić przed antraknozą łubinu preparatem Gwarant 500 SC składającym się z chlorotalonilu. Maksymalna dawka środka to 2 l/ha. Zabieg wykonuje się zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby od początku fazy, gdy są widoczne pierwsze pojedyncze, ale nadal zamknięte pąki kwiatowe nad liśćmi do końca fazy, gdy 50 proc. strąków osiąga typową długość (BBCH 55-75).
Aplikować można też zaprawę Vitavax 200 FS przeciwko zgorzeli siewek.