Ochrona zbóż. Chorują żyto, pszenżyto i pszenica. Zalecana lustracja

W bardziej ekstensywnie prowadzonych łanach żyta, jęczmienia czy pszenżyta na cele paszowe rolnicy często stoją przed dylematem - na jakie nakłady na ochronę roślin można sobie pozwolić, by pogodzić budżet z oczekiwanym plonem? Na takich plantacjach ochrona fungicydowa często ograniczana jest do dwóch, a nierzadko jednego zabiegu, choć bywają i łany niechronione wcale. Zredukowane w porównaniu do intensywnie prowadzonych łanów dawki nawozów azotowych sprawiają, że rośliny są mniej wrażliwe na porażenie przez patogeny, co nie oznacza jednak, że choroby zupełnie ich się nie imają.

W wielu częściach kraju dotychczasowy przebieg pogody sprzyjał jednak rozwojowi chorób grzybowych w łanach zbóż. Zabieg T-2 może okazać się konieczny nie tylko w intensywnie prowadzonych plantacjach. W zależności od terminu siewu zboża już wchodzą lub za chwilę wejdą w fazę BBCH 39, która jest orientacyjnym wskazaniem do wykonania drugiego zabiegu fungicydowego. Zalecana jest dokładna lustracja i ocena stanu fitosanitarnego roślin.

Jeżeli lustracja wykaże masowe porażenie roślin, wskazane jest skomponowanie takiego zabiegu fungicydowego, który zapewni odpowiednio silne działanie interwencyjne, wyniszczające przeciwko zdiagnozowanym chorobom.

Nie przeocz rynchosporiozy

Na wielu plantacjach żyta i jęczmienia ozimego w całym kraju widoczne są objawy rynchosporiozy. Narażone na tę chorobę jest także pszenżyto. Oznaki rynchosporiozy objawiają się one jako owalne i soczewkowate plamy na liściach, jaśniej wybarwione w środku, z brunatną lub jasnobrązową obwódką wokół.

Większość fungicydów, przeznaczonych do ochrony zbóż ozimych w zabiegu T-2, w spektrum zwalczanych chorób ujmuje rynchosporiozę. Warto postawić na rozwiązania łączące triazole ze strobilurynami lub karboksyamidami (SDHI).

Wśród produktów, zarejestrowanych do zwalczania rynchosporiozy w życie ozimym, jęczmieniu ozimym i pszenżycie ozimym, często również w innych gatunkach zbóż, wymienić można m.in. Artemis 450 EC, AsPik 250 EC, Aviator Xpro 225 EC, Dobromir Top 250 SC, Poleposition 300 EC, Sinstar 250 EC.

Pola się rdzawią

W łanach zbóż ozimych dynamicznie rozwijają się rdze. Tej wiosny na plantacjach żyta ozimego i pszenżyta ozimego można dostrzec liczne objawy rdzy brunatnej, w łanach jęczmienia - objawy rdzy jęczmienia. Pojawiają się również doniesienia o porażeniach rdzą żółtą.

Rdze dość łatwo rozpoznać po charakterystycznych "poduszeczkach" rdzawego koloru. Rdzę żółtą od brunatnej odróżnia rozmieszczenie rdzawych uredniniów w podłużnych, skupionych pasmach wzdłuż nerwów liściowych.

Przykładowe fungicydy zarejestrowane do zwalczania rdzy brunatnej w życie i pszenżycie ozimym to: Ambriossio 500 SC, Amistar 250 SC, Artemis 450 EC, Elatus Era, Fandango 200 EC, Kier 450 SC, Sokół Max. Do zwalczania rdzy jęczmienia można wykorzystać m.in.: AsPik 250 EC, Delaro Forte, Orius Extra 250 EW, Priaxor, Syrius 250 EW. Do zwalczania rdzy żółtej w uprawie żyta i pszenżyta zarejestrowanych jest większość fungicydów z nowymi substancjami czynnymi, takimi jak mefentriflukonazol i benzowindyflupyr (np. Elatus Plus, Vitissimo), Sinstar 250 EC, Soligor 425 EC.

Stali bywalcy

Decydując o zabiegu fungicydowym "na flagę" należy zwrócić uwagę również na inne choroby, które zwykle zagrażają zbożom w tym okresie. Również w bardziej ekstensywnych uprawach pojawiają się objawy brunatnej plamistości liści czy mączniaka prawdziwego zbóż i traw, "wspinającego" się na górne liście po nie do końca skutecznym zabiegu T-1. W przypadku większości preparatów polecanych do zabiegu T-1 choroby te również widnieją w etykietach fungicydów.