Bez zdrowych górnych liści roślina nie jest w stanie wytworzyć plonu odpowiedniej wielkości. Dlatego plantacje trzeba systematycznie lustrować, zwłaszcza po wystąpieniu opadów deszczu.

Na plantacjach, gdzie wykonano pierwszy zabieg ochrony przed chorobami, decyzję o zabiegu w terminie T-2 podejmujmy po ocenie roślin, czyli przeprowadzeniu lustracji pola. Zabieg w terminie T-2 jest niezbędny w plantacjach, w których nie przeprowadzono ochrony T-1.

Sięgając po fungicyd najlepiej, żeby środek grzybobójczy był zbudowany z kilku substancji czynnych należących do różnych grup chemicznych. Ważne jest też, aby substancje czynne stosowane w terminie T-2 wykazywały bardzo wysoką skuteczność i długotrwale działanie. O ochronę w terminie T-2 zapytaliśmy panią dr hab. Zuzannę Sawińską z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w ostatni piątek 8.05.br.