Już od momentu kiełkowania i wschodów zboża narażone są na atak ze strony licznych patogenów, a jak uczą doświadczenia minionego sezonu wegetacyjnego - także szkodników. Długa i ciepła jesień sprzyjała rozwojowi mszyc. W miarę jak na polach ubywało kukurydzy, rosło nasilenie występowania tych owadów w oziminach. Licznie żerujące mszyce zakażały zboża wirusami. Porażenie roślin żółtą karłowatością jęczmienia (wbrew nazwie choroba występuje także u innych gatunków zbóż) ujawnia się dopiero wiosną. Kto zaniechał lustracji pól i nie wystawił jesienią żółtych naczyń na plantacjach, ten wiosną "przecierał oczy ze zdziwienia", zastanawiając się, co dokucza plantacjom. Uczmy się na błędach i nie powielajmy ich w tym roku, tym bardziej że istnieją skuteczne rozwiązania. Pierwszym jest korzystanie z zapraw fungicydowo-insektycydowych. Drugim - stosowanie zapraw fungicydowych, ale w połączeniu z monitoringiem zasiewów i wykonaniem w stosownym momencie oprysku środkiem owadobójczym.

W pierwszym rozwiązaniu Bayer CropScience proponuje wczesną ochronę poprzez stosowanie zaprawy Astep 225 FS (fungicydowo-insektycydowej) w zalecanej dawce 0,2 l/100 kg ziarna. Na roślinach, które wyrosły z ziarna potraktowanego tą zaprawą, nie widać oznak porażenia przez wirusy. Doradcy z firmy Bayer informują, że minionej jesieni mszyce zostały praktycznie w całości wyeliminowane z upraw obsianych ziarnem, do którego ochrony użyto preparatu Astep 225 FS. Zaprawa ta chroni przed mszycami, a także przed takimi chorobami, jak: śnieć cuchnąca i gładka w pszenicy ozimej, głownia pyląca w jęczmieniu ozimym oraz zgorzel siewek w obu gatunkach zbóż. Astep 225 FS zawiera jako substancję grzybobójczą protiokonazol z grupy triazoli oraz imidachlopryd z grupy neonikotynoidów przeciwko owadom.

TRZY W JEDNYM

Zazwyczaj zaprawy zawierają dwie lub trzy substancje czynne w celu zapewnienia możliwie szerokiego zakresu ochrony zasiewów. Jednocześnie zastosowanie kombinacji kilku substancji czynnych podwyższa skuteczność zwalczania chorób grzybowych.

O trzy substancje czynne z różnych grup chemicznych opiera się zaprawa Baytan Trio 180 FS. W jej skład wchodzi: triadimenol z grupy triazoli, fluoksastrobina będąca pochodną strobiluryny i fluopyram należący do SDHI.

Triazole blokują biosyntezę ergosterolu (IBE) odgrywającego istotną rolę w budowaniu i funkcjonowaniu błon komórkowych grzybów. Ergosterol powstaje w grzybni bardzo wcześnie i występuje we wszystkich fazach jej rozwoju oraz w zarodnikach. W wyniku działania triazoli dochodzi do zakłóceń w strukturze i funkcjonowaniu błon komórkowych grzybów i w efekcie do śmierci komórek. Strobiluryny zakłócają u grzybów przebieg procesów energetycznych poprzez zaburzenie transportu elektronów w mitochondriach. Inhibitory enzymu dehydrogenazy kwasu bursztynowego, w skrócie określane jako inhibitory SDHI, hamują oddychanie grzybów przez blokowanie działania koenzymu Q. Koenzym Q10 jest niezbędnym elementem łańcucha oddechowego - bierze udział w mitochondrialnym (wewnątrzkomórkowym) transporcie elektronów oraz warunkuje wytwarzanie i wykorzystywanie wysokoenergetycznych związków fosforowych. Jest także jednym z najważniejszych antyoksydantów lipofilowych, zapobiega produkcji wolnych rodników, oksydacyjnym modyfikacjom białek, lipidów oraz DNA. Przyczynia się także do regeneracji silnego antyoksydantu lipofilowego, czyli alfa- tokoferolu.

POLETKA Z ZAPRAWĄ I BEZ

Warto pamiętać, że przy samodzielnym zaprawianiu materiału należy wykorzystywać tylko zaprawy znane na rynku pochodzące od sprawdzonych sprzedawców, zawsze żądając rachunku za produkt.

Wpływ zapraw na stan fitosanitarny zbóż analizowaliśmy w gospodarstwie Andrzeja i Romualda Wiśniewskich w Sławkowie w województwie kujawsko-pomorskim (powiat toruński), gdzie zlokalizowane jest Centrum Doradztwa Technicznego (CDT) firmy Bayer CropScience. Łan wyrosły z materiału siewnego chronionego zaprawą Baytan Trio 180 FS w dawce 0,2 l/100 kg ziarna był intensywnie zielony, a rośliny wolne od chorób. O skuteczności zaprawy mówili doradcy firmy, my tymczasem przyglądaliśmy się roślinom jęczmienia. Na poletkach kontrolnych z tym gatunkiem bez zaprawiania widoczne było liczne porażenie szczególnie pasiastością liści jęczmienia i głownią pylącą jęczmienia, występował także mączniak prawdziwy zbóż i traw. Baytan Trio 180 FS zwalcza zgorzel siewek i pleśń śniegową w czterech podstawowych gatunkach zbóż ozimych: pszenicy, jęczmieniu, pszenżycie i życie. Chroni też jęczmień i pszenicę przed chorobami liści: mączniakiem prawdziwym zbóż i traw, jęczmień przed rynchosporiozą zbóż, plamistością siatkową, pasiastością liści jęczmienia oraz chorobą kłosa - głownią pylącą. W pszenicy oprócz mącznika zwalcza septoriozę liści i śnieć cuchnącą.

Kolejną zaprawą trójskładnikową tego producenta jest preparat Scenic 80 FS, którą należy stosować w dawce 0,1 l/100 kg ziarna. Preparat zawiera protiokonazol i tebukonazol (triazole) oraz należącą do strobiluryn - fluoksastrobinę. Środek przeznaczony jest do ochrony pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta i pszenicy jarej. W wymienionych zbożach ozimych chroni przed: pleśnią śniegową i zgorzelą siewek. W pszenicy ozimej stosuje się go także w celu uniknięcia wystąpienia śnieci cuchnącej i gładkiej, septoriozy liści i głowni pylącej. W życie natomiast chroni jeszcze przed głownią źdźbłową żyta.

Bayer CropScience poleca tę zaprawę jednocześnie z nawozem donasiennym Peridiam Ferti zawierającym w składzie mangan, cynk i molibden, który ma umożliwić lepsze ruszenie roślin już na starcie. Trzeba pamiętać o fizjologicznej randze mikroelementów we wzroście i rozwoju roślin. Mangan bierze bowiem udział w przemianach związków azotowych oraz procesie fotosyntezy, wpływa na pobieranie żelaza i fosforu z gleby. Cynk natomiast jest składnikiem wielu enzymów i bierze aktywny udział w syntezie białek. Molibden uczestniczy w przemianach związków azotu i fosforu oraz stymuluje tworzenie chlorofilu, bowiem uczestniczy w procesie fotosyntezy.

ZAPRAWA I CO DALEJ?

Ograniczenie się do zaprawiania materiału siewnego nie uchroni upraw przed porażeniem chorobami grzybowymi. Plantacje wymagają dalszej pieczołowitej ochrony. Propozycją ze strony Bayer CropScience jest system podwójnej ochrony pszenicy ozimej Univo Xpro. W tym systemie do pierwszego zabiegu należy przystąpić od początku strzelania w źdźbło do fazy drugiego kolanka (BBCH 31-32), po to by ochronić uprawy przed łamliwością podstawy źdźbła i fuzaryjną zgorzelą podstawy źdźbła, stosując oprysk fungicydem Boogie Xpro 400 EC w dawce 1,5 l/ha. Preparat ten oparty jest na trzech substancjach czynnych: biksafenie (karboksyamidy), protiokonazolu (triazole) i spiroksaminie (ketoaminy). Bifaksen i protikonazol powodują zahamowanie wzrostu strzępki kiełkowej i ograniczone zostaje wykształcenie przylgi w taki sposób, że grzyb nie jest w stanie przeniknąć do wnętrza liścia. Jeśli grzyb przeniknął już do środka rośliny, wówczas następuje długotrwałe wstrzymanie dalszego wzrostu grzybni. Bifaksen uniemożliwia kiełkowanie zarodników. Boogie Xpro 400 EC jest zarejestrowany do stosowania w pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym i życie. W ozimej pszenicy i życie chroni przed mączniakiem prawdziwym zbóż i traw, rdzą brunatną, septoriozą paskowaną liści i septoriozą plew. W pszenicy ozimej jeszcze przed łamliwością podstawy źdźbła, brunatną plamistością liści, a w życie - przed rynchosporiozą zbóż.

W drugim terminie, w fazie liścia flagowego i kłoszenia (BBCH 49-55) zalecany jest preparat Fandango 200 EC w dawce 1 l/ha. Fungicyd zawiera dwie substancje czynne - fluoksastrobinę (strobilurynę) i protiokonazol (triazol). W zbożach ozimych, pszenicy i pszenżycie, fungicyd może być wykorzystany do ochrony przed: mączniakiem prawdziwym, rdzą brunatną, brunatną plamistością liści, septoriozą liści, septoriozą plew, a w pszenżycie przed rynchosporiozą, natomiast w pszenicy posiada jeszcze rejestrację na fuzariozę kłosów.

W szeregu gospodarstw duży problem stanowią fuzariozy. Grzyby z rodzaju Fusarium są przyczyną różnych chorób. Najczęściej występującymi w zbożach są: zgorzel siewek (przed nią bronimy rośliny, stosując zaprawy), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i fuzarioza kłosów - z racji objawów określana często jako choroba białych kłosów.

Plantacje szczególnie zagrożone tymi chorobami firma poleca chronić opracowanym przez siebie systemem Fusaro. Składa się on z sekwencji dwóch następujących po sobie zabiegów chemicznych z wykorzystaniem preparatów:

Input 460 EC - oprysk w fazie BBCH 31-32 w dawce 1 l/ha;

Prosaro 250 EC - zabieg w fazie BBCH 55-65 w dawce 1 l/ha Input 460 EC zawiera w składzie dwie substancje czynne: z grupy ketoamin - spiroksaminę i protiokonazol należący do triazoli, natomiast Prosaro 250 EC oparty jest na protiokonazolu i tebukonazolu (oba z grupy triazoli).