• Kukurydza, konkurując z chwastami, traci siły witalne na wydłużenie łodygi kosztem rozwoju korzeni i kolb.
  • Każdy dzień niezwalczonego zachwaszczenia po fazie 3-4 liści właściwych to utrata kilkudziesięciu kilogramów plonu.
  • Odchwaszczanie wielu plantacji jest obecnie utrudnione z powodu suszy oraz przymrozków.

Nie oceniaj po pozorach

Rozwój kukurydzy na polach o różnym stopniu zachwaszczenia bywa złudny dla oczu. Wielu plantatorom wydaje się, że zastosowanie herbicydu w najpóźniejszej dozwolonej przez etykietę fazie rozwojowej to logiczne działanie, bowiem pozwala ono na wykiełkowanie jak największej ilości chwastów, które zwalczyć można jednym zabiegiem nalistnym.

Warunki otoczenia kukurydza "ocenia" na podstawie analizy widma świetlnego, docierającego do roślin po odbiciu od otoczenia. Światło odbite od gleby różni się od tego, które odbija się od zielonych części chwastów. W ten sposób kukurydza otrzymuje informację o występowaniu konkurencji, co stanowi sygnał do zmian we wzroście i rozwoju. Na polach zachwaszczonych następuje intensywniejszy wzrost wydłużeniowy roślin, a blaszki liściowe ustawiają się prostopadle - w ten sposób kukurydza próbuje "uciec" chwastom i wygrać konkurencję o światło i przestrzeń życiową. Możemy wówczas odnieść wrażenie, że paradoksalnie kukurydza w towarzystwie chwastów w początkowych fazach rozwojowych rośnie szybciej i lepiej. Niestety to tylko pozory.

Efekt switch point

Kukurydza, konkurując z chwastami, traci siły witalne na wydłużenie łodygi kosztem rozwoju generatywnego. Dochodzi także do ograniczenia rozwoju systemu korzeniowego. Na plon najsilniej oddziałuje zachwaszczenie do fazy 3-4 liści właściwych (BBCH 13-14). Jeżeli chwasty nie zostaną zlikwidowane do tego momentu, kukurydza traci możliwość zrealizowania swojego genetycznie zaprogramowanego potencjału plonowania. Dochodzimy wtedy do tzw. switch-point, co można określić jako punkt graniczny, po którym na zachwaszczonych plantacjach kukurydzy dochodzi do nieodwracalnej utraty plonu, szacowanej na 10 do nawet 40 kg dziennie! Efektów zaniechania ochrony herbicydowej w ciągu pierwszych 40 dni po siewie (w przybliżeniu) nie da się skutecznie skompensować na dalszym etapie rozwoju roślin.

Nalistne odchwaszczanie kukurydzy

Tegoroczne kukurydze zasiane na początku maja osiągają fazę 2-3 liści właściwych (BBCH 12-13), co jest odpowiednim momentem na zastosowanie większości powschodowych środków chwastobójczych, opartych m.in. na najpopularniejszych substancjach czynnych takich jak nikosulfuron, mezotrion, sulkotrion czy rimsulfuron. Po sprawdzeniu informacji na etykiecie można zdecydować się na niektóre herbicydy zawierające s-metolachlor, terbutylazynę czy dikambę.

Zastosowanie herbicydów na wielu plantacjach stoi jednak pod znakiem zapytania, ponieważ ze względu na suszę w wielu rejonach kraju wschody chwastów opóźniają się. Kolejnym czynnikiem ryzyka są także przymrozki, jakie ostatniej nocy odnotowano w wielu lokalizacjach i mogą powtórzyć się z 18 na 19 maja.