Bobik powinien być siany możliwie wcześnie, bowiem z powodzeniem znosi krótkotrwałe wiosenne przymrozki i wytrzymuje temperatury do -7°C - przechodzi wtedy pełną jarowizację. Rośliny wówczas są niższe, lepiej kwitną, dają więcej strąków, szybciej dojrzewają i lepiej znoszą suszę, gdyż taki bobik buduje bardziej obfitą masę korzeniową.

Do odchwaszczania bezpośrednio po siewie do dyspozycji mamy kilka preparatów: oparte o substancję czynną linuron zarejestrowane w bobiku są dwa herbicydy: Aflex Super 450 S.C, i Nuflon 450 S.C – oba zalecane są w dawce 1,5-2 l/ha Także bezpośrednio po siewie aplikuje się Stallion 363 CS na bazie pendimentaliny i chlomazonu w ilości 3 l/ha

Do 5 dni po siewie wykorzystać można Proman 500 SC, którego substancją czynną jest metobromuron. Preparat stosuje się w ilości 2 l/ha. W tym terminie aplikować można preparat Boxer na bazie prosulfokarbu w dawce 3-4 l/ha.

Powschodowo wykorzystać można gotową, fabryczną mieszaninę dwóch substancji czynnych: bentazonu i imazamoksu w preparacie Corum 502,4 SL, którą stosuje się od fazy drugiego liścia do fazy pięciu pędów bocznych (BBCH 12-25) w dawce 1,25 lub dzielonych 0,625 l/ha w odstępach 7-dniowych.

Od fazy rozwiniętego 2. liścia właściwego do połowy kwitnienia, gdy 50 proc. kwiatów jest w pełni otwartych (BBCH 12-65) wykorzystać można preparat Select Super 120 EC zawierający substancję czynną kletodym. Herbicyd stosuje się w ilości 0,8 l/ha.

Po wykształceniu przez bobik co najmniej 2-3 liści (BBCH 12-13) do początku rozwoju kwiatostanu i przed wysunięciem pąków kwiatowych z liści (BBCH 50) zastosować można substancję czynną fluazyfop-P-butylu. Na bazie tej substancji dla bobiku zarejestrowany jest herbicyd Fusilade Forte 150 EC, który stosuje się w ilości 0,6-2,5 l/ha oraz Trivko, który aplikuje się w dawce 0,75-3 l/ha.

Od fazy 3 liści ( BBCH 13) wykorzystać można preparaty na bazie substancji czynnej propachizafop. Oparte są o nią dwa herbicydy zarejestrowane do odchwaszczania bobiku: Agil S 100 EC i Vima-Propachizafop. Preparaty aplikuje się w ilości 0,5-1,5 l/ha. Dawka jest zależna od gatunku i fazy rozwojowej zwalczanych chwastów.

Kolejnymi preparatami są: Perenal 104 EC i Gallant Super 104 EC oparte o substancję czynną haloksyfop-R metylu, które stosuje się w dawce 0,5-1 l/ha po wschodach rośliny uprawnej i chwastów, niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej