Problem jednak istnieje w tym, czy poszerzające program preparaty to nowe rozwiązania czy powielanie starych. Jedno i drugie. Natomiast proporcje są zróżnicowane. Powielanie stało się masowe, nowych koncepcji jest zdecydowanie mniej. Perfekcyjne zorientowanie się w zagadnieniu ochrony kukurydzy przed chwastami wymaga zapoznania się z jednymi i drugimi.

POCZĄTEK OCHRONY

Od prawidłowego rozpoczęcia ochrony pod koniec wiosny zależą plony zbierane pod koniec jesieni. Początkiem ochrony są zabiegi doglebowe. Głęboko siana kukurydza w szerokich odstępach zarówno w rzędach, jak i międzyrzędziach, początkowo w mało konkurencyjnym, pionowym pokroju, dość szybko staje się bezradna w stosunku do zagłuszających ją chwastów. Stąd zalecenie wykonywania w kukurydzy wczesnych zabiegów, czyli doglebowych, oraz w jej wczesnych fazach rozwojowych.

Preparaty doglebowe mają jeden podstawowy wymóg - wilgotnej gleby. Jeżeli warunek ten jest spełniony, można przystępować do oprysków. Co nam oferuje program? I tu niespodzianka. Ten istotny termin jest zaniedbany. Trudno mówić o nowościach. Kilka znanych wariantów stosowania substancji czynnych od lat się nie zmienia. Jedyną nowością - o negatywnym wydźwięku - jest wycofywanie linuronu. Stąd aktualnym zaleceniem jest remanent w magazynach i szybkie wykorzystanie preparatów, w skład których wchodzi. Za rok będzie za późno, lepiej wykorzystać je z pożytkiem, niż robić sobie kłopoty z utylizacją.

WCZEŚNIE NALISTNIE

To również praktyczny termin. Zakłócić go może przebieg warunków pogodowych. Jedną z przyczyn jest opad deszczu przed zabiegiem (zwilżenie roślin) lub krótko po nim, co powoduje spłynięcie cieczy z opryskanych roślin. Drugi powód to nagłe ochłodzenie. Czynnik ten powoduje stres roślin kukurydzy objawiający się zahamowaniem wzrostu i przebarwieniami (liście nabierają koloru fioletowego). Wykonywanie w takim momencie zabiegu herbicydowego nie jest wskazane, ponieważ może pogłębić stres, pomijając już fakt, że działanie preparatu w niskiej temperaturze będzie ograniczone.

Natomiast pierwszą przeszkodę można w pewnym sensie ominąć. Część preparatów doglebowych ma także rejestrację wczesnego stosowania nalistnego. Warunkiem uzyskania dobrych efektów (mimo opadów) jest wykonanie zabiegów na bardzo młode chwasty o jeszcze słabo wykształconym systemie korzeniowym.

TERMIN PRZEŁOMOWY

To czas stosowania glifosatu. Wiadomo, że ta popularna substancja czynna praktycznie niszczy, a co najmniej silnie uszkadza każdą roślinę, na którą spadnie (wyjątek to skrzyp). Stąd w uprawie kukurydzy można ją wykorzystać do zwalczania chwastów, które wzeszły przed wschodami kukurydzy. Środki oparte na glifosacie w zalecanej dawce są przeznaczone do zwalczania chwastów jednorocznych w fazie trzech, maksymalnie czterech liści właściwych. Tylko część preparatów (blisko 90) jest zarejestrowana w uprawie kukurydzy. Praktycznie można do tego celu wybrać każdy produkt handlowy zawierający glifosat, zwracając uwagę na ilość zawartej substancji czynnej (zmiana wysokości dawki). Jednocześnie należy śledzić rejestrację, ponieważ przy tak wielu środkach często następują różnego typu nowelizacje i zmiany, które - chociaż to trudne - koniecznie na bieżąco należy "wyłapać".

OD 1 DO 9

Typowo nalistne zabiegi obejmują fazy stosowania w przedziale od pierwszego do dziewiątego liścia. Z góry nie należy zakładać terminów późnych. Służą one do rozwiązywania sytuacji awaryjnych. Można do nich zaliczyć trudności z terminowym wjazdem na pole sprzętu opryskowego (zbyt wilgotna gleba), ciągłe opady, nagłe obniżenie temperatury, brak skuteczności herbicydów stosowanych uprzednio (np. zły dobór, za niska dawka). W przypadku późnych zabiegów należy zawsze zwracać uwagę, by w miarę możliwości wykonywać zabieg na jak najmłodsze rośliny. Oczywiście, łatwiej powiedzieć, niż wykonać. Jeżeli zachodzi potrzeba niszczenia chwastów w zaawansowanych fazach, dobrze jest wykorzystać środki zawierające florasulam. Z założenia jest zalecany do niszczenia chwastów w fazie do 6 liści właściwych. Niszczy je stosunkowo szybko, proces zwalczania starszych trwa znacznie dłużej, nawet do ponad 3 tygodni, ale ostatecznie jest efektywny.

NOWE W STARYM

Program ochrony kukurydzy przed zachwaszczeniem to ok. 180 preparatów stosowanych w wielu kombinacjach, począwszy od różnych terminów, przez zabiegi pojedynczymi środkami, do aplikowania mieszanin zbiornikowych. Ten rozbudowany program powstawał przez lata i w zdecydowanej większości jest znany plantatorom kukurydzy. Co roku coś wypada - o czym można zapomnieć, ale również coś nowego zostaje zarejestrowane, a o tym należy koniecznie już pamiętać:

Flyroksypyr - starsi plantatorzy pamiętają wycofane formy tej substancji czynnej, kiedyś zalecane na plantacjach kukurydzy. Ta skuteczna substancja czynna służąca do zwalczania chwastów dwuliściennych powróciła wraz z rejestracją nowej formulacji Starane 333 EC. Preparat został zarejestrowany do fazy 6. liścia kukurydzy. Nie należy tej fazy przekraczać (lepiej zabieg wykonać wcześniej), pamiętając, że fluroksypyr należy do regulatorów wzrostu i stosowany późno może mieć wpływ na rozwój generatywny (kwiaty = kolby).

Pirydat - to kolejna substancja czynna pamiętająca "dawne" rejestracje. W kukurydzy aktualnie zalecane są dwa identyczne preparaty - Diva 600 EC i Onyks 600 EC - przeznaczone do zwalczania podstawowych uciążliwych chwastów w kukurydzy (komosa biała, psianka czarna, przytulia czepna, szarłat szorstki, szczyr roczny, tasznik pospolity). Preparaty zarejestrowano nowatorsko w dawce jednorazowej oraz w dawkach dzielonych.

Nikosuluron - nie najnowszy, a ciągle na nowo rejestrowany. W efekcie doczekał się już pięćdziesięciu form użytkowych (handlowych) i kolejnych zaleceń stosowania w mieszaninach. Tak znaczna liczba rejestracji "tego samego" nie oznacza "tego samego". Decydując się na zastosowanie jednej z form nikosulfuronu (oprócz aspektów ekonomicznych), warto zajrzeć do innych etykiet, na bazie których można poszerzyć wiedzę np. z zakresu wrażliwości większej liczby gatunków chwastów, rozszerzonych terminów stosowania, a nawet wysokości dawek selektywnych dla kukurydzy.

Trójketony - to mezotrion, sulkotrion i tembotrion. Grupa chemiczna, która ma coraz większe znaczenie w odchwaszczaniu kukurydzy. Skuteczna w zwalczaniu chwastów dwuliściennych i po zastosowaniu najwyższych dawek chwastnicy jednostronnej i pozostałych prosowatych. Bardzo dobry komponent dla innych substancji czynnych. Mieszaniny tego typu stosowane są od dawna, a najnowsze rejestracje potwierdzają wykorzystanie trójketonów także w mieszaninach fabrycznych, np. Auxo 337 EC (tembotrion + bromoksynil), Calaris 400 SC (mezotrion + terbutyloazyna), Capreno 547 SC (tembotrion + tienkarbazon metylu), Nagano 200 OD (mezotrion + bromoksynil) czy Sulkotrek 500 SC (sulkotrion + terbutylazyna).

Nie pozostaje nic innego, jak jeszcze przed siewem kukurydzy uporządkować informacje, jak ją ochronić przed chwastami. Dobrze przypomnieć sobie, jakie gatunki w danym stanowisku mogą wystąpić i z dostępnych preparatów - zarówno nowych, jak i starych - ułożyć plan odchwaszczania.

Artykuł ukazał się w majowym numerze miesięcznika "Farmer"