Do zwalczania chwastów dwuliściennych do dyspozycji są preparaty bazujące na substancjach czynnych: linuron, prosulfokarb i pendymentalina. Zarejestrowane są 4 herbicydy i tu od ubiegłego roku nie ma zmian.

Preparaty na bazie s. cz. linuron stosuje się bezpośrednio po siewie. W uprawach łubinu zarejestrowane są dwa preparaty: Afalon Dyspersyjny 450 SC i Dongola 450 SC, oba stosuje się w dawce 1,25–1,5 l/ha. To ostatni sezon kiedy można wykorzystać (do końca maja br.) preparaty na bazie linuronu, jeśli ma się ich zapasy w magazynie.

Do 5 dni po siewie zastosować można preparat Boxer 800 EC oparty o prosulfokarb w ilości 3–4 l/ha, który zarejestrowany jest do walki z gwiazdnicą pospolitą, jasnotą purpurową, komosą białą, miotłą zbożowa, przetacznikem bluszczykowym, przetacznikiem perskim, przytulią czepną, fiołek polny, mak polny, rdestówkę powojowatą, rumianek pospolity, wiechlinę roczną. Sięgając po ten preparat nasiona nie powinny być umieszczone płycej niż 3 cm (3-5 cm).

Także do 5 dni po siewie (głębokość umieszczenia nasion 3 cm) wykorzystać można Stomp Aqua 455 CS, którego substancją czynną jest pendimentalina. Preparat aplikuje się w dawce 2,6 l/ha, a chwastami wrażliwymi są: chwastnica jednostronna, fiołek polny, fiolek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa żegawka, przetacznik perski, rdest ptasi, rdest plamisty, rzodkiew świrzepa, rumian polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna.

Do zwalczania chwastów jednościennych w łubinach portfolio herbicydów wzbogaciło się o preparaty powschodowe: Achiba 05 EC, Pilot 10 EC, bazujące na s.cz. chizalofop-P etylu. Dotychczas zarejestrowany był herbicyd Targa Super 05 EC oparty o tą s.cz.

Preparat Achiba 05 EC stosuje się od fazy w pełni rozwiniętego pierwszego liścia łubinu (BBCH 11) w dawce 0,75-2,5 l/ha. Od fazy 2 liści chwastów do końca fazy ich krzewienia (BBCH 12-29) wykorzystać można preparat Pilot 10 EC w dawce 0,5-1,25 l/ha, przy czym niższe dawki stosuje się do zwalczania chwastów jednorocznych. Targa Super 05 EC stosuje się od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego łubinu do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 11-59) w dawce 0,75-2,5 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek stosuje się do zwalczania chwastów wieloletnich, gdy te są w fazie 4-6 liści.

Powschodowo dostępne są herbicydy Fusilade Forte 150 EC oraz Trivoko, oparte o fluazyfop-P butylu. Preparaty stosuje się, gdy łubin wykształci 2–4 liście. Zgodnie z etykietą można je też aplikować przed zwarciem międzyrzędzi (BBCH 30–33), nie później niż do ukazania się pąków kwiatowych (BBCH 50).

Preparaty niszczą chwastnicę jednostronną, miotłę zbożową, owies głuchy, włośnicę zieloną, wyczyńca polnego, życicę wielokwiatową, wiechliny i samosiewy zbóż. Fusilade Forte 150 EC zalecany jest w dawce 0,6-2,5 l/ha. Przy czym dawkę 2-2,5 l/ha stosuje się do zwalczania perzu właściwego i wyższą z zalecanych dawek aplikuje się, gdy wykonano uproszczoną uprawę roli i rozłogi perzu nie zostały pocięte. Trivoko zalecany jest w dawce 0,75-3 l/ha, wyższe z zalecanych dawek stosuje się przeciwko perzowi właściwemu i wiechlinie rocznej.

Od fazy rozwiniętego 2-go liścia właściwego do połowy kwitnienia, gdy 50 proc. kwiatów jest w pełni otwartych (BBCH 12-65) stosować można substancję czynną kletodym zawartą w preparacie Select Super 120 EC w dawce 0,8 l/ha. Herbicyd stosuje się przeciwko chwastom rocznym będącym w fazie 2-5 liści, np. samosiewom zbóż.

Powschodowo, od fazy 3 liści rośliny uprawnej (od BBCH 13) zastosować można substancję czynną propachizafop, która działa na chwastnicę jednostronną, miotłę zbożową, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnicę sią i zieloną, życicę trwałą. W uprawie łubinów na bazie tej substancji zarejestrowane są preparaty Agil - S 100 EC i Vima-Propachizafop oraz od tego sezonu Zetrola 100 EC, które stosuje się w dawce 0,5-1,5 l l/ha w zależności od gatunków i fazy rozwojowej zwalczanych chwastów.